Ukrepi za ohranitev slovenske industrije srečanj so nujni

V Listi Marjana Šarca že nekaj časa opozarjamo na posledice, ki jih bo zaradi epidemije COVID-19 in ukrepov za njeno zajezitev utrpela slovenska industrija srečanj.

Kongresna, sejemska in prireditvena industrija prinašata veliko dodano vrednost in po grobih ocenah zaposlujeta več kot 15.000 oseb. Poleg tega je od organizacije dogodkov odvisnih več kot 20.000 ustvarjalcev, večinoma samostojnih podjetnikov ali samozaposlenih v kulturi (glasbeniki, fotografi, oblikovalci, moderatorji …). Dejstvo je, da je bila ob razglasitvi epidemije industrija srečanj prva prisiljena prekiniti z dejavnostjo in bo verjetno med zadnjimi, ki ji bo ponovno dovoljeno poslovati. Večina podjetij, ki deluje v tej panogi, je s prepovedjo organizacije in izvedbe dogodkov praktično čez noč ostala brez dela in prihodkov, v prihodnjih mesecih pa tudi ne pričakuje bistvenih sprememb, saj se bo dejavnost nadaljevala v zelo skrčenem obsegu.

Zato je vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović že konec aprila Vladi RS poslal pisno poslansko pobudo (link), v kateri je vlado pozval, naj  v tretjem »megakorona« paketu poskrbi tudi za ohranitev slovenske industrije srečanj.  

Evropska poslanca dr. Klemen Grošelj in Irena Joveva (LMŠ / RENEW) pa sta na Evropsko komisijo naslovila naslednje pisno poslansko vprašanje (link):

  • Ali komisija, glede na specifičen položaj industrije srečanj v krizi zaradi pandemije COVID-19, pripravlja njej prilagojene ukrepe za blažitev posledic in hitrejše okrevanje?
  • Ali komisija, skupaj z državami članicami, pripravlja smernice za izhod iz krize za industrijo srečanj?

V LMŠ torej od vlade še naprej pričakujemo, da bo v tretjem »protikorona« paketu posebno pozornost namenila ukrepom, s katerimi bomo ohranili podjetja, ki delujejo v tej ključni panogi slovenskega turizma.

Smiselno bi bilo, da bi o omenjeni temi razpravljal tudi pristojni parlamentarni odbor.