Tudi v Radovljici smo imeli zbor članstva lokalne LMŠ

V soboto 16. novembra so tudi v Radovljici s 3. zborom članstva zaključili konstituiranje lokalnega odbora LMŠ Radovljica. Za podpredsednico in podpredsednika sta bila izvoljena Vojka Jesenko in mag. Primož Jeglič, v izvršni odbor pa Saša Marijan, Špela Marolt in Peter Podlesnik. Zbora sta se udeležila tudi generalni sekretar LMŠ dr. Tomaž Simetinger in podpredsednik LMŠ Igor Žavbi, ki sta zbrane pozdravila in jim zaželela uspešno delo. Predsednik LMŠ Radovljica in občinski svetnik Maksimiljan Kalan ter občinska svetnica Vojka Jesenko sta predstavila delo LMŠ v občinskem svetu in zastavila optimistične cilje delovanja lokalnega odbora v prihodnje. Za sekretarja lokalnega odbora LMŠ Radovljica je bil imenovan mag. Janez Reš.