Tudi v Preboldu 2. zbor članic in članov LMŠ

V Preboldu so v sredo 16. oktobra na 2. zboru članic in članov do konca izvolili vodstvo lokalnega odbora LMŠ Prebold. Članice in člani so za podpredsednika izvolili Simona Šketo. V izvršni odbor pa so bili izvoljeni Bernardka Prevoršek, Alojzija Kladnik in Damjan Drakšič. V Preboldu trenutno v občinskem svetu uspešno deluje svetnica LMŠ Janja Klančnik, predsednik lokalnega odbora Oton Račečič pa želi in verjame, da se bo z dobrim delom lokalnega odbora in novimi pridruženimi člani ta rezultat na naslednjih volitvah še precej izboljšal.