Tina Heferle

Tina Heferle: Občutek naše majhnosti moramo iz navidezne slabosti spremeniti v unikatnost in uspešnost

Zakaj bodo letošnje volitve v Evropski parlament še posebej pomembne? Ker smo končno prišli do spoznanja, da Evropska unija ni samoumevna. Tako kot si moramo ves čas prizadevati za obstoj in razvoj demokracije, si moramo ves čas prizadevati za obstoj in razvoj naše širše skupnosti – Evropske unije. Slovenke in Slovenci smo državljani Evropske unije in prav evropska zavest je ključna pri oblikovanju enotne in harmonične Evrope, h kateri stremimo. Slednje lahko dosežemo samo tako, da delujemo kot enakovreden in hkrati vezni člen evropske skupnosti – in to prav vsak izmed nas, vsak slovenski državljan.

Evropsko povezovanje ima dolgo in bogato zgodovino. Prvi zametki sodelovanja evropskih držav segajo v leto 1951, vendar se vse bolj zdi, da je današnji čas eden izmed najpomembnejših do sedaj. Tudi za Republiko Slovenijo.

Biti del te mreže, je izjemnega pomena za našo državo in čeprav se tega premalokrat zavemo, nam članstvo v Evropski uniji prinaša številne koristi in prednosti. Prost pretok blaga, ljudi, kapitala in storitev se nam danes zdijo samoumevne vrednote, a je daleč od tega. Slednje predstavlja večjo blaginjo za vsakega izmed nas, odpira nam nove možnosti in priložnosti, hkrati pa nam omogoča temelje evropskega povezovanja. Vse našteto je neprecenljivo.

Kot majhna država članica moramo, kljub široki prostranosti Evrope, samozavestno in odločno zastopati ter zagovarjati svojo kulturo in bistvene značilnosti, ki krasijo našo domovino. Pred kratkim sem slišala eno izmed najlepših in vzpodbudnih misli, ki je bila namenjena naši ljubi Sloveniji:

»Občutek naše majhnosti moramo iz navidezne slabosti spremeniti v unikatnost in uspešnost.«

Tu se skriva moč slovenskega naroda v Evropi in v Evropskem parlamentu. Pri zastopanju Slovenije v evropskem hramu demokracije bomo poslanci LMŠ-ja v ospredje postavljali nacionalne interese, saj se zavedamo, da nacionalna in lokalna zavest narodov krepi evropsko identiteto.

Kot predstavnica mlajše generacije političark zagovarjam aktivno in operativno politiko. Ta koncept delovanja si kot poslanka želim prenesti tudi v Evropski parlament. Menim, da Evropska unija, njen obstoj in njena vloga v globalnem svetu ni nekaj samoumevnega, pač pa si moramo za to prizadevati in se ob tem zavedati, da je Unija naša odgovornost. Ni dovolj, da slovenski glas prenesemo le v Bruselj, slovenski evropski poslanec mora biti tudi aktiven in operativen. Tako bomo Evropo približali tudi našim državljanom.

Na mladih svet stoji, pravi naš rek, in tako kot mladi, bi morala tudi Evropska unija v nov jutri vstopiti polna zagona ter pri tem biti ravno prav drzna in pogumna. Prav tako  delovanje bo stranka LMŠ zagotovila v Evropi.

Tina Heferle, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije in kandidatka za volitve v Evropski parlament