Tina Heferle: Nam je za bran demokracije ostalo le še skrajno demokratično sredstvo – obstrukcija.

Kdaj je v naši družbi “sla po oblasti” postala večja vrednota od demokracije? Kdaj smo postali tako “potrpežljivi”, da mirno gledamo rušenje temeljnih demokratičnih vrednot? Kdaj je Državni zbor izgubil svojo temeljno lastnost, da v njem zakonodajno vejo oblasti izvajajo enakovredni in enakopravni demokratično izvoljeni poslanci?

V LMŠ-ju smo za voljo integritete Državnega zbora in poslanske funkcije mesec dni poskušali najdi rešitev za nezakonito situacijo, v kateri smo se znašli zaradi sprememb razmerij med koalicijo in opozicijo. Večkrat smo bili pobudniki za sklic kolegija, sodelovali smo na internih delovnih posvetih in v okviru strpnega dialoga nagovarjali predstavnike poslanskih skupin koalicije, naj vendarle omogočijo nov razrez mest v delovnih telesih. Vse to ne zaradi neke naše fiksne ideje, ampak zato, da bi zagotovili zakonitost delovanja delovnih teles Državnega zbora. Namreč, odbor je legitimen in zakonit le takrat, kadar njegova sestava odraža velikost posameznih poslanskih skupin. Takšen pogoj določa Poslovnik Državnega zbora in trenutno ta koalicija tega ne spoštuje. Poslanska skupina SMC zadržuje kar 15 mest, ki jim glede na njihovo velikost ne pripadajo, na drugi strani pa poslanska skupina nepovezanih poslancev nima niti enega mesta v delovnih telesih.

Je to še demokracija ali je morda zgolj navidezna demokracija? Je demokratično, da je glas enega poslanca SMC-ja vreden več kot 2x več od glasu poslanca LMŠ? Je demokratično, da štirje poslanci v zakonodajnem postopku nimajo polnopravne glasovalne pravice?

Sicer razumem, da je politika umetnost možnega, pa vendar me spoznanje, da si nekateri v politiki dovolijo prav vse, iskreno boli. Nekaterim celo temeljne demokratične vrednote, na katerih stoji ali pade naša pravna država, niso svete. In ko smo na vse to opozarjali s številnimi demokratičnimi orodji, na drugi strani pa naleteli le na ignoranco in prezir, nam je za bran demokracije ostalo le še skrajno demokratično sredstvo – obstrukcija.

Dolžnost vsakega demokratično izvoljenega poslanca je, da demokracijo brani z vsemi demokratičnimi sredstvi. Če ne uspe drugače, tudi z obstrukcijo.

Tina Heferle, podpredsednica državnega zbora in poslanka LMŠ