Tina Heferle: kandidat za pravosodnega ministra, g. Dikaučič moje podpore nima.

Kandidat za pravosodnega ministra g. Dikaučič:
– ni predstavil nobenih svojih kompetenc,
– ni predstavil nobenih svojih vodstvenih izkušenj,
– ni se želel opredeliti do trenutno najbolj aktualnega vprašanja v pravosodju ~ do kandidacijskega postopka za imenovanje dveh delegiranih evropskih tožilcev,
– si s predsednikom vlade deli isto hibo, zaradi katere ne dviguje sodnih pošiljk in spretno zavlačuje sodne postopke,
– vidi naše pravosodje kot urejen sistem in pri tem ne vidi problema politizacije tožilstva, namernega neimenovanja državnih tožilcev (ker niso “naši”),
– stopa v vladno ekipo, ki pravosodje imenuje krivosodje, ki odločitve Ustavnega sodišča opredeljujejo za politične odločitve in ki pri spremembah področne zakonodaje ne upošteva opozoril, predlogov in priporočil strokovne javnosti (tožilstvo, sodstvo, državnotožilski svet).

Ne, moje podpore nima.

Tina Heferle, poslanka LMŠ in podpredsednica državnega zbora