Stranka LMŠ in koalicijski partnerji na pravi poti

Poslanke in poslanci so danes v Državnem zboru brez glasu proti, podprli predlogo novele Zakona o minimalni plači, ki ga je pripravila stranka Levica v sodelovanju s stranko LMŠ in ostalimi koalicijskimi partnerji. S sedanjih 638 evrov neto se prihodnje leto minimalna plača zvišuje na 667 evrov, leta 2020 pa še na 700 evrov. Ob prizadevanju koalicijskih partnerjev je v predlogu ostala tudi časovnica izločitve dodatkov ter definicija formule določanja minimalne plače, s tem pa daljše obdobje za prilagoditev na spremembe s strani delodajalcev. Do odstranitve dodatkov bo tako prišlo s 1. januarjem 2020, prav tako do uveljavitve formule, po kateri se dvig minimalne plače omeji na znesek minimalnih življenjskih stroškov povišanih za največ 40% in najmanj 20%. Z 51 glasovi za in brez glasu proti, je potrditev  prejel tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.

Poslanec LMŠ Jože Lenart je v stališču poslanske skupine poudaril pomembnost tehničnega dokumenta, ki predstavlja prvi korak k sprejetju rebalansa proračuna v naslednjem letu. Novelo ZIPRS v stranki LMŠ vidijo tudi kot dejanje, na podlagi katerega morajo državljani Republike Slovenije občutiti rezultate gospodarske rasti in siceršnjega napredka države. Z dokumentom se v poslanski skupini obenem obračajo tudi v prihodnost, na potrebne strukturne reforme, ki bodo zagotovile odpornost na morebitne ciklične krize nepredvidljivega mednarodnega okolja. Bistveno načelo, ki ga je poslanska skupina zasledovala pa je načelo enakopravnosti, saj se zavedajo, da morajo vse družbene skupine obravnavati enakopravno, hkrati pa upoštevati zavezanost k uravnoteženim javnim financam. Tekom obravnave je poslanska skupina predlagala še amandmaje, ki omogočajo usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom (otroški dodatek, državne štipendije, znižano plačilo vrtca, subvencije malice za učence in dijake, invalidnine). V drugem sklopu ukrepov se z novelo zakona vzpostavlja tudi boj proti prekariatu, ki že nekaj časa duši predvsem mlajšo generacijo. »V ta namen se bo povečalo število zaposlenih na Inšpektoratu za delo, ki preganja kršitelje delovno-pravne zakonodaje. Poleg tega bodo proračunski uporabniki lahko ponovno zaposlovali osebje, ki za njih preko zunanjih izvajalcev opravlja dela, ki pa so trajne narave – govorimo predvsem o čistilkah in varnostnikih, ki za javni sektor dnevno opravljajo težko delo, hkrati pa živijo v strahu ali bodo sploh imeli plačane prispevke«, je še izpostavil Jože Lenart.

Veseli jih tudi dosežen dogovor z lokalno samoupravo o višini povprečnine, vendar sledi še naslednji korak k spremembam obstoječih zakonov, ki bi občinam znižali stroške. V prvo obravnavo je bil predlagan še Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki gre z večino glasov tudi v nadaljnjo obravnavo. Poslanska skupina LMŠ predlog podpira, pri tem pa poudarja, da je prišel čas, ko moramo po dobrem desetletju agonije, končno priti do najoptimalnejše rešitve ob sicer nepopravljivi škodi, ki so jo utrpele izbrisane osebe, je v predstavitvi stališča poudarila poslanka Nina Maurovič.