STRANKA LISTA MARJANA ŠARCA PREDSTAVILA KANDIDATE ZA MINISTRE

Na Izvršnem odboru stranke Lista Marjana Šarca, ki je potekal danes v Kamniku, so člani odbora potrdili predlog kandidatov za ministrska mesta. Potrjeni kandidati za ministre so:

 

TUGOMIR KODELJA
Kandidat za ministra za javno upravo 

Tugomir Kodelja se je rodil 27. 10. 1959 v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirani ekonomist, odlikuje ga bogato znanje tujih jezikov. Svojo bogato poslovno pot je začel na odgovornih položajih v enem od takrat največjih koncernov agroživilske industrije pri nas, tj. Droga Portorož, nato pa je prešel v avtomobilsko industrijo. Kot izvršni direktor je bil v letih od 1999 do 2003 zaposlen v koprskem podjetju Avtoplus, od leta 2003 do leta 2013 pa je prevzel odgovorno funkcijo v podjetju Citroen Slovenija. Leta 2014 je prejel na predlog takratnega veleposlanika Francoske republike v Sloveniji visoko priznanje, in sicer odlikovanje za viteza nacionalnega reda za zasluge za uspešno delo v francoski gospodarski družbi. Istega leta je svojo poslovno pot preusmeril v svetovalne vode s podjetjem za pripravo in izvedbo investicij v Münchnu. Leta 2016 se je na povabilo predsednika uprave AC Cosmos vrnil v Slovenijo, kjer je postavil in vodil poslovno enoto v Novi Gorici, leta 2017 pa se je vrnil v München ter nadaljeval z ekonomsko-poslovnimi svetovanji za raznolika področja. Kot dodaja, se z veseljem vrača v Slovenijo z namenom, da s svojim znanjem in izkušnjami pripomore k soustvarjanju učinkovite javne uprave, ki jo je kljub bogatim izkušnjam v gospodarstvu skozi leta dodobra spoznal. Kandidat za ministra verjame, da bodo z državnima sekretarjema, za katera se nagiba, da bo prvi pokrival področje javne uprave, drugi pa področje digitalizacije, skupaj tvorili uspešno in učinkovito ekipo.

 

SAMO FAKIN
Kandidat za ministra za zdravje  

 

Samo Fakin, dr. med., se je rodil 31. 7. 1957 v Trbovljah. Študij je leta 1983 končal na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je leta 1985 začel kot zdravnik v Zdravstvenem domu Trbovlje, kjer je med letoma 1992 in 1994 prevzel tudi vodenje Zdravstvenega doma Trbovlje. Od leta 1994 do leta 1996 je bil svetovalec generalnega direktorja za zdravstveno ekonomiko in nadzor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, leta 1996 pa je prevzel vodenje tretje največje bolnišnice v Sloveniji, tj. Splošne bolnišnice Celje, kjer je bil zaposlen vse do leta 2007. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot svetovalec v zdravstvenem menedžmentu. Med letoma 2004 in 2007 je s svojimi bogatimi izkušnjami prispeval k izboljšanju poslovanja Splošne bolnišnice Jesenice, sodeloval je pri strateškem planiranju in razvoju Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Kot generalni direktor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije je med letoma 2007 in 2016 sodeloval pri uvedbi individualnega zdravstvenega računa za vsakega zavarovanca ter dostopu do njihovih finančnih podatkov. Dve leti je bil zaposlen kot predsednik uprave v podjetju Thermana d.d., kjer je vodil družbo v času finančne konsolidacije. Deloval je tudi kot višji svetovalec pri Službi Vlade RS za razvoj, bil je član ocenjevalne komisije za Priznanje RS za poslovno odličnost pri Uradu RS za meroslovje, član osebne skupine svetovalcev pri ministru za zdravje RS ter član svetov zavodov Splošne bolnišnice Trbovlje in Nacionalnega in območnega inštituta za javno zdravje. Kot zdravnik v Slovenski vojski je bil odlikovan v vojni za Slovenijo. Trenutno je zaposlen kot svetovalec v zdravstvu.

ANDREJ BERTONCELJ
Kandidat za ministra za finance

 

Dr. Andrej Bertoncelj se je rodil 28. 7. 1957 v Celju. Je doktor ekonomskih znanosti s področja financ. Do maja 2018 je bil redni profesor za področje menedžmenta na Univerzi na Primorskem, trenutno je član uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., odgovoren za področje upravljanja in prestrukturiranja ter finančnega upravljanja SDH. Je finančni strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami. Ima 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, predvsem na področju finančnega menedžmenta, od tega kar 18 let na vodstvenih položajih. Več let je deloval v New Yorku, bil je predsednik družbe Lek USA, Inc. Med drugim je bil pomočnik generalnega direktorja za področje financ v Lek d. d. in direktor sektorja ter svetovalec predsednika uprave za korporativno upravljanje v Kemofarmaciji d. d. Ima dolgoletne izkušnje na področju menedžmenta, korporativnega upravljanja in poslovno-finančnih prestrukturiranj naložb v mednarodnem okolju. Njegova obsežna bibliografija obsega avtorstvo in soavtorstvo 10 knjig ter več kot 40 znanstvenih prispevkov v mednarodnih revijah. Tekoče se sporazumeva v angleškem in nemškem jeziku.

 

BOŠTJAN POKLUKAR
Kandidat za ministra za notranje zadeve

Boštjan Poklukar se je rodil leta 1971 na Jesenicah. Po izobrazbi je magister javne uprave. Je udeleženec vojne za Slovenijo, od leta 1991 je zaposlen na Ministrstvu za obrambo. V Slovenski vojski je opravljal različne naloge in dolžnosti, udeležil se je številnih vojaško-strokovnih izobraževanj ter usposabljanj. V vojaški karieri je dosegel čin višjega štabnega vodnika in bil odlikovan z bronasto medaljo generala Maistra, s srebrno medaljo Slovenske vojske in s spominskim znakom Stražnice 1991. Od leta 2015 dela na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer opravlja različne naloge na področju podpore upravljanju zaščite, reševanja in pomoči, svetuje vodstvu pri odnosih z javnostmi ter pri organizaciji dogodkov. Aktivno je sodeloval pri soočanju s t. i. migrantsko krizo 2015. Od leta 2017 je vodja Centra za obveščanje Kranj. Redno predava o protokolu, občasno tudi o podpori upravljanju in vodenju, sodelovanju nacionalnovarnostnih podsistemov pri soočanju s krizami, odnosih z javnostmi in obrambnem sistemu. Je avtor knjige Delam protokol. Z družino živi na Bledu.