Stanovanjski problem bi lahko mladi do 35. leta, mlade družine, zaposleni za določen čas in prekarno zaposleni, ki niso starejši od 40 let, rešili tudi s stanovanjskim kreditom s poroštvom države

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog zakona, ki bo urejal poroštva države pri najemanju stanovanjskih kreditov. Namenjen bo reševanju stanovanjskega problema z nakupom primerne stanovanjske nepremičnine, zato ukrep predstavlja dodatno možnost siceršnje stanovanjske politike, katere glavni inštrument ostaja večanje fonda javnih najemnih stanovanj. Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 10. februarja 2020.

vir infografike: gov.si

Ključni cilj predloga Zakona o poroštvih Republike Slovenije za stanovanjske kredite je omogočiti najem kredita fizičnim osebam, državljankam in državljanom Slovenije, ki rešujejo stanovanjsko vprašanje z nakupom ali gradnjo primerne stanovanjske nepremičnine v Sloveniji, pri tem pa izpolnjujejo pogoje glede najema kredita po pravilih Banke Slovenije. Želimo pa si, da bi Banka Slovenije po sprejetju zakona znova preučila smiselnost makrobonitetnih omejitev za kredite z državnim poroštvom in morda omilila zahtevane vrednosti mesečnega dohodka, ki mora ostati kreditojemalcu. Gre namreč za prvovrstno zavarovanje kreditov pri bankah, katerih finančna stabilnost se ob tem ohranja na ustrezni ravni.

Podrobneje o zakonu na eUprava