STALIŠČE POSLANSKE SKUPINE LISTE MARJANA ŠARCA NA SKLEPNEM DELU OBLIKOVANJA NOVE SLOVENSKE VLADE

Velja govorjena beseda
»Če hočemo, znamo in zmoremo dosegati zastavljene cilje.«

»Pred nami je sklepni del oblikovanja 13. slovenske vlade. Vlade, katere oblikovanje je v marsikaterem pogledu v našo mlado demokratično deželo prineslo kar nekaj novosti. Ljudje smo po naravi nagnjeni k temu, da nas cona ugodja in znanega navdaja z občutkom navidezne varnosti. Vendar vsi vemo, da nas tovrstno stanje lahko zanese v stagnacijo ter nam onemogoči širok pogled in zastre okno inovativnosti in napredka,« je uvodoma dejala podpredsednica stranke Jerca Korče.

»Pluralnost mnenj je pomemben del demokracije. V novo nastali koaliciji so združeni različni pogledi na to, kako naj bi izgledala prihodnost Slovenije in kam naj bi se usmerilo težišče politične podpore. Nekateri zagovarjajo interese varovanja narave, drugi interese gospodarskega razvoja in kapitala, tretji interese zgolj posamezne družbene skupine, spet četrti opevajo znanost in intelektualni razvoj. Pogled nekoga je usmerjen v številke, drugi na prvo mesto postavlja čutenje in razumevanje sočloveka. Nekateri razumejo javni sektor kot servis gospodarstvu, drugi menijo, da brez javnega sektorja ni gospodarskega razvoja, nekateri menijo, da je starejši vedo vse, saj štejeta modrost in izkušnje, drugi zaupajo mladostniški zagnanosti in energiji. Nekdo poda oceno, da je kultura najpomembnejši element obstoja države, spet drugi isto težo podaja na varnost in obrambno … Ključ do rešitve je v preprosti besedi. V besedi, ki je bila v zadnjih mesecih neštetokrat izrečena in napisana. V besedi, katere pomen je, da smo sposobni poslušati, slišati in poiskati skupno rešitev.«

»Bernard Crick je zapisal: ‘Vlade morajo vladati, toda močne vlade potrebujejo močno opozicijo.’ V poslanski skupini LMŠ dodajamo, da vlada potrebuje opozicijo, ki vrši nadzor in podaja kritike. Način, na katerega izvršuje svojo nalogo, pa naj ne bo z netenjem strahov, diskreditacijo ter vzbujanjem konstantnega negativizma v državljanih. Spoštovana opozicija, verjamem, da se zavedamo tudi nalog in izzivov, ki so pred nami, in terjajo od vseh nas, da sedemo za skupno mizo, prepoznamo skupne in uskladimo različne poglede.«

»V poslanski skupini LMŠ verjamemo, da bodo vse ukrepe, ki jih bo uvajala nova vlada, najprej usklajevali vsi partnerji koalicije, ki ima kljub mnogim skupnim pogledom in vrednotam vseeno dokaj različne programe in pričakovanja. Intenzivno se bomo pogovarjali z vsemi relevantnimi partnerji v gospodarstvu kot tudi z vsemi relevantnimi partnerji, ki so združeni v sindikatih. Samo usklajeni predlogi med vsemi deležniki lahko prinesejo tisto stabilnost in predvidljivost, ki ju naša država potrebuje. Potrebujemo močno gospodarstvo, saj le z njim lahko financiramo solidarnost; ter potrebujemo solidarnost, da ostanemo normalna družba.«

»Trinajsti slovenski vladni ekipi RS dajemo našo podporo in ji želimo veliko uspehov in rezultatov pri njenem delu.«