Srečanje ZDUS in LMŠ

Danes so predstavniki stranke Lista Marjana Šarca gostili predstavnike Zveze društev upokojencev Slovenije. Na srečanju so bili prisotni Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Nika Antolašić (tajnica ZDUS), Jerca Korče (podpredsednica LMŠ, poslanka DZ), Igor Žavbi (podpredsednik LMŠ) ter Brane Kralj (generalni sekretar LMŠ).

Na današnjem srečanju je predsednik ZDUS Janez Sušnik izpostavil dobro sodelovanje aktualnega predsednika vlade in izrazil željo po še aktivnejšem iskanju skupnih rešitev v dobro upokojencev. Beseda je tekla o aktualnih zadevah vezanih na letni dodatek, o rednem in izrednem usklajevanju pokojnin ter tudi o položaju in financiranju upokojenskih organizacij, organiziranih na državni ravni.

Jerca Korče je poudarila velik pomen medgeneracijskega sodelovanja med mlajšo in starejšo generacijo. Odgovornost do skrbi za starejše mora pridobivati na pomenu med mladimi.

Igor Žavbi je izpostavil pomen iskanja rešitev za dolgotrajno oskrbo ter iskanje kompromisa okoli zagotavljanja stabilnosti pokojninskega sistema.

Vsi prisotni so se dogovorili za redna mesečna srečanja. Pomen dialoga, iskanja kompromisa in dobrih rešitev so ključ do uspeha.