Srečanje vlad Republike Slovenije in Republike Srbije v Novem Sadu

»Slovenija želi biti aktiven partner na evropski poti Srbije. Je naša izjemno pomembna gospodarska partnerica v regiji. S prenosom našega znanja, s primeri dobrih praks pa želimo Srbiji pomagati tudi pri največjih izzivih razvoja podeželja«, je na današnji novinarski konferenci po skupnem srečanju vlad Republike Slovenije in Republike Srbije v Novem Sadu poudaril slovenski predsednik vlade Marjan Šarec. Z gostiteljico, predsednico Vlade Republike Srbije, Ano Brnabić, sta se strinjala, da je sodelovanje med državama dobro, razvejano, dinamično in vzpostavljeno praktično na vseh področjih, ter se zavzela za nadaljevanje sodelovanja na politični in strokovni ravni tudi v prihodnje.

Ob robu srečanja so potekala bilateralna srečanja na ministrski ravni, podpisana sta bila Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o sodelovanju pri zagotavljanju notranje varnosti v policiji ter Memorandum Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Republike Srbije o tehničnem sodelovanju na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Razvejano gospodarsko sodelovanje 

Srbija ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije na območju JV Evrope. V Srbiji je registriranih več kot 1.500 slovenskih podjetij, kar je daleč največ med vsemi tujimi investitorji v Srbiji. Slovenska podjetja v Srbiji zagotavljajo okoli 25.000 delovnih mest. Blagovna menjava ohranja dolgoročni trend rasti in je v letu 2018 dosegla najvišjo vrednost v zadnjih desetih letih (1,53 milijarde EUR). Povečala se je kar za 13,7 % v primerjavi z enakim obdobjem leta prej. V obdobju januar–avgust 2019 je blagovna menjava znašala 1,07 milijarde EUR. Intenzivni so tudi naložbeni tokovi med državama. Srbija je v okviru dokumenta Mednarodni izzivi 2019–2020, ki predstavlja izvedbeni načrt aktivnosti za spodbujanje tujih neposrednih naložb in ki ga je potrdila Vlada RS, uvrščena med prioritetne države. Je druga največja prejemnica slovenskih neposrednih naložb, ki so usmerjene v vse sektorje gospodarstva. Te so konec leta 2018 znašale 963,1 milijona EUR, kar predstavlja 16 % vseh tujih investicij Slovenije v tujini. Krepijo se tudi srbske naložbe v Sloveniji, te so konec leta 2018 znašale 172,3 milijona EUR.  

Predsednik vlade Šarec in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek sta poudarila, da ob tradicionalno dobrem gospodarskem sodelovanju obstajajo še številne priložnosti za dodatno krepitev tega sodelovanja.    

Slovenija podpira evropsko perspektivo Srbije

Predsednik vlade je glede širitve EU z državami v regiji poudaril, da je Slovenija podpornica držav regije na poti v EU članstvo. Slovenija zastopa jasno stališče, da so zastoji na EU poti neproduktivni in ne prispevajo k stabilnosti in napredku regije. Ob vztrajnem in kredibilnem reformnem napredku držav kandidatk je potreben in pomemben tudi proaktiven pristop s strani Evropske unije. Predsednik vlade je ob tem poudaril, da alternative članstvu držav regije v Evropski uniji niso sprejemljive. 

Na zasedanju je bila potrjena pripravljenost Slovenije na nadaljnjo politično in strokovno pomoč Srbiji na njeni evropski poti.