Sporazum o vzpostavitvi enotnega informacijskega sistema za podporo volitvam in referendumom

Minister za javno upravo Rudi Medved in direktor Službe Državne volilne komisija
Dušan Vučko sta včeraj 20. marca 2019, podpisala Sporazum o skupnem sodelovanju pri projektu zagotovitve enotnega informacijskega sistema za podporo volitvam in referendumom.

Načrtovani projekt bo zagotovil enotni informacijski sistem za podporo volilnim opravilom pri izvedbi vseh vrst volitev in referendumov: volitve poslancev v Državni zbor RS, volitve poslancev v Evropski parlament, volitve v Državni svet RS, volitve predsednika republike RS, lokalne volitve ter državne in občinske referendume. Država bo lastnica avtorskih pravic, kar bo omogočalo samostojno izvedbo volitev ali referendumov le z minimalno podporo zunanjih izvajalcev. Upravljavka enotnega informacijskega sistema bo Državna volilna komisija.

Minister za javno upravo Rudi Medved je po podpisu povedal, da gre za dobro premišljeno odločitev: »Prehajamo od besed k dejanjem, da država dobi enovit, lastni, dober kvaliteten informacijski sistem, ki bo podpiral vse volitve in referendume v Sloveniji.« Minister Medved in direktor Vučko sta skupaj s Službo za lokalno samoupravo načela to vprašanje kmalu po nastopu mandata ministra ter se strinjala, da takšen informacijski sistem potrebujemo, ne samo zaradi racionalnosti ter finančnega vidika, temveč predvsem zato, da bo država lastnica tega sistema.

» Pomembno je, da bo država imela avtorske pravice, upravljala s tem sistemom ter bo le v najnujnejši meri odvisna od zunanjih izvajalcev. Naše vodilo pri pravi tega sistema je tudi zasledovati ter zagotavljati največjo možno varnost podatkov, « je še poudaril minister.

Direktor Službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko je izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem in skupnim projektom ter poudaril, da prinaša racionalnejše, učinkovitejše in hitrejše delo. Izpostavil je, da sporazum predvsem rešuje vprašanje organizacije dela volitev ter referendumov ter preprečuje podvajanje dela in finančnih obremenitev.

Cilj projekta je pokriti oz. vzpostaviti 4 modele: kadrovsko finančni model (kamor sodi imenovanje odborov, komisij,…), informatizacijo kandidacijskega postopka (kamor sodi vlaganje kandidatur, z željo po online vlaganju kandidatur), elektronsko obveščanja volivcev (omogočiti e-vabila volivcem, če bi za to pridobili ustrezno pravno podlago), ter ključno – podporo ugotavljanja izzida in rezultatov volitev, kamor sodi prikazovanje izzidov glasovanja na spletni strani. Slednje namreč povečuje transparentnost, zmanjšuje dvome volivcev in vpliva na legitimnost volitev ter na zaupanje volivcev državljanov, je še pojasnil Vučko.

Projekt v ocenjeni vrednosti  več kot 1 mio eurov bosta financirala oba državna organa. V znesku so zajeti tako izdelava kot tudi osnovno in dopolnilno vzdrževanje ter nadgradnja informacijskega sistema za prvih nekaj let. Prve volitve, izvedene s podporo novega informacijskega sistema, bi bile lahko v letu 2022 ( pri tem časovnem okvirju je upoštevan vidik spreminjanja volilne zakonodaje, ki zna nekoliko vplivati tudi na samo pripravo informacijskega sistema).