Sodelujte v javni obravnavi predloga prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog prenovljenega Zakona o davku na motorna vozila, ki bo do 14. februarja v javni obravnavi. Ključne rešitve v zakonu so vezane predvsem na okoljski vidik obdavčitve, avtomatizirajo in pospešujejo pa se tudi postopki odmere davka na motorna vozila. S prenovo se bo preprečilo tudi pričakovani dvig obdavčitve novih vozil po 1. januarju 2021 zaradi prehoda na novo metodologijo merjenja izpustov CO2.

Z obdavčevanjem motornih vozil je mogoče vplivati na ravnanje kupcev motornih vozil tako, da se zaradi ugodnejše obdavčitve odločajo za nakup okolju prijaznejših in čistejših vozil (motorna vozila na alternativne vire – električna energija, utekočinjeni naftni plin itd. in hibridna vozila). V predlogu prenovljenega zakona je zato predvideno, da bo obdavčitev motornih vozil po novem vezana le na okoljske komponente (davčna osnova: vrsta goriva, izpust CO2, moč motorja in emisijski standard EURO) in ne več na prodajne cene vozi. Z odpravo vrednosti motornega vozila kot kriterija pri obdavčitvi se bo zagotovila tudi bolj jasna in predvidljiva davčna osnova.

S predlogom zakona se bistveno poenostavljajo tudi postopki tako za kupce motornih vozil kot za Finančno upravo RS in ostale vpletene državne organe. Za vlaganje napovedi za odmero davka ter uveljavljanje oprostitev in vračil davka se namreč uvaja uporaba eDavkov. Hitrejše in avtomatizirane bodo tudi odmere davka, saj bo zaradi spremembe davčne osnove (ki ne bo več prodajna cena vozila) izmenjava podatkov homologacijskega in registracijskega organa s Finančno upravo RS potekala avtomatično. V praksi to pomeni, da bodo kupci vozil za namene odmere DMV preko sistema eDavki vložil napoved, kjer se bodo na podlagi vpisane identifikacijske številke motornega vozila (VIN številka) predizpolnili vsi podatki o motornem vozilu, ki so potrebni za odmero DMV. 

Z zakonom se ukinja dodatni davek na motorna vozila, zaradi katerega so lastniki vozil z večjo prostornino (obdavčitev tudi do 50% vrednosti vozila) vse pogosteje ta vozila registrirali v tujini. Za vsa vozila bo tako določen enotni davek, s čimer pa se prenavlja tudi lestvica za odmero davka.

Zaradi spremembe prometne zakonodaje in s tem novih meritev izpustov CO2 je predviden začetek uporabe zakona 1. januarja 2021.

Javna obravnava predloga zakona bo trajala do 14. februarja 2020. Predlog zakona v javni obravnavi je dostopen na spletni strani eDemokracija