Sodelovanje z Levico

Danes se je zgodil prvi prenos zemljišč na stanovanjski sklad za gradnjo 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš. V naslednjem letu sledijo še ostala zemljišča, s čimer povečujemo fond neprofitnih stanovanj in mladim ter njihovim družinam omogočamo dostop do večjega števila stanovanj. S tem izpolnjujemo tudi eno izmed zavez sporazuma koalicije in Levice.

Obenem bi spomnili še na nekatere projekte, ki smo jih izpeljali v tem tednu in  so del podpisanega sporazuma med koalicijo in Levico.

V torek smo dvignili minimalno urno postavko za študentsko delo, ki se bo redno usklajevala z rastjo minimalne plače. V sredo smo dvignili davek na kapitalske dobičke s 25 % na 27,5 %. Prav tako smo dvignili minimalno davčno stopnjo za davek na dobiček od 7 % do 19 %.

V javni obravnavi je tudi stanovanjski zakon, v katerem je mogoče med drugim najti omejitev rasti najemnin za stanovanja, ki je ena od zahtev Levice. Sprejeli smo tudi novelo zakona o nepremičninskem posredovanju, ki omejuje višino plačila za posredovanje pri najemu na 4 % pogodbene vrednosti.

Naj spomnimo še na projekte, ki jih je koalicija skupaj z Levico izpeljala pred parlamentarnimi počitnicami. Dvignili smo minimalno plačo, ki bo leta 2020 znašala 700 evrov neto, iz nje bodo izvzeti vsi dodatki, tudi dodatek na delovno dobo. Z zakonom o dohodnini, ki je bil sprejet v sredo in mu Levica ni izrekla podpore, bodo višjo plačo dobili tudi tisti v drugem in tretjem dohodninskem razredu. Zvišala se je tudi minimalna zagotovljena pokojnina, ki bo po decembrski izredni uskladitvi še višja. V letošnjem letu bomo za redno in izredno uskladitev pokojnin namenili več kot 140 milijonov evrov.

Prav tako smo  v mandatu te Vlade odpravili varčevalne ukrepe na področju družinske politike. Povišalo se je porodniško nadomestilo. Dodatek za veliko družino po novem prejemajo vse družine. Prejelo ga je 4000 družin več kot v preteklem letu.  Višji je otroški dodatek. Zvišali smo tudi cenzus za pridobitev državne štipendije, v letu 2019 je državno štipendijo dobilo 8500 dijakov in študentov več.

Naj omenimo še, da je v pripravi vladni predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga bo po seznanitvi koalicijskih partnerjev dobila tudi Levica.  Prav tako je v pripravi zakon o legalizaciji konoplje v medicinske namene. Levica je s svojo zahtevo prepovedi outsourcinga Vlado in nekatere druge institucije spodbudila k izvajanju neposrednega zaposlovanja čistilk, naj kot zadnji primer navedemo Veterinarsko fakulteto v Ljubljani.

Ob vseh naštetih projektih lahko rečemo, da poskušamo in si prizadevamo izvajati projekte, zapisane v sporazumu. Vendar pa to ne gre tako hitro, niti ni preprosto. Koalicijo sestavlja pet političnih strank, vsaka ima svoje želje in veliko napora in časa je potrebno vložiti, da najdemo za vse sprejemljivo rešitev. Na drugi strani pa imamo še pogodbeno partnerico Levico, s katero se je ravno tako treba usklajevati.

Za nas je najbolj pomemben učinek, da se stvari premikajo z mrtve točke, in to dosegamo s skupnimi napori. Je pa dejstvo, da ima sporazum, kot smo si ga zamislili in podpisali, svoje pomanjkljivosti, predvsem pri operativni izvedbi. V Listi Marjana Šarca bomo ne glede na nadaljnji potek sodelovanja nadaljevali s projekti, ker tudi sami verjamemo, da je večina projektov, ki smo jih zapisali v sporazum z Levico, dobrih in pomembnih za ljudi. Kot je že v četrtek v svoji izjavi povedal vodja poslanske skupine LMŠ, si bomo v Listi Marjana Šarca še naprej prizadevali, da z Levico ohranimo stik, se pogovarjamo in  poskušamo uskladiti ter dokončati začrtane projekte.

Kakšno bo sodelovanje, je odvisno predvsem od Levice, a tudi od vseh partnerjev v koaliciji. Treba se je zavedati, da mora prav vsak izmed partnerjev znati kdaj stopiti korak nazaj, da vsi skupaj stopimo dva naprej.