Sodba upravnega sodišča je dokaz, da pravna država vendarle lahko zmaga nad samovoljnim in nedemokratičnim načinom vladanja, ki smo mu priča vsak dan

Odločitev upravnega sodišča, s katero je sodišče sklep vlade odpravilo, je še ena sodna zaušnica trenutni vladajoči garnituri. Ta sodba je dokaz, da smo imeli prav vsi tisti, ki smo v primeru evropskih delegiranih tožilcev opozarjali na nepravilnosti in nedopustnost samovoljnega ravnanja trenutne vlade, kar smo predsedniku vlade očitali tudi v predlogu ustavne obtožbe.

Očitno je, da je bil sklep vlade, s katerim je načrtno zaobšla strokovno izbiro državnotožilskega sveta in razveljavila kandidacijski postopek, nezakonit. Upravno sodišče je v svoji odločitvi jasno zapisalo, da je vlada s svojim nezakonitim sklepom kršila tri ustavna načela, in sicer načelo enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS), učinkovito sodno varstvo (23. člen Ustave RS) in načelo pravice do pravnega varstva (25. člen Ustave RS). Prav tako je upravno sodišče jasno ugotovilo, da vladni sklep, ki je bil spoznan za nezakonitega, ni navajal nobenih dejstev, ki bi vsaj nakazovala na neuspešnost predhodnega javnega poziva kandidatom za evropska delegirana tožilca – to preprosto pomeni, da je vlada sklep sprejela samovoljno ter brez dejanske in pravne podlage.

V LMŠ smo prepričani, da je takšno delovanje vlade nesprejemljivo, ne samo z vidika pravne in ustavne ureditve, pač pa tudi z etičnega in moralnega vidika. Za nas je danes objavljena sodba upravnega sodišča dokaz, da pravna država vendarle lahko zmaga nad samovoljnim in nedemokratičnim načinom vladanja, kakršnemu smo pod zdajšnjo vlado, ki načel pravne države ne spoštuje, priča tako rekoč vsak dan. Od vlade pričakujemo, da se bo z imenoma kandidatov nemudoma seznanila in predloga o njunem imenovanju posredovala kolegiju Evropskega javnega tožilstva v Luksemburg.