Slovenija prva v zniževanju javnega dolga

Po poročanju Ministrstva za finance je Slovenija je v obdobju od 2015 do 2018 javni dolg znižala za 12,5 odstotnih točk BDP, kar je najhitreje med vsemi članicami evro območja.

Slovenija je z doseženim javnofinančnim primanjkljajem 2,9 % BDP v letu 2015 izstopila iz postopka presežnega primanjkljaja. Glede na doseženi najvišji nivo dolga v letu 2015 (82,6 % BDP) je Slovenija od vključno leta 2016 zavezana k zniževanju presežnega dolga v skladu s pravili Evropske unije.

Slovenija je v zadnjih treh letih javni dolg zniževala bistveno hitreje, kot to zahteva Pravilo o dolgu. Tudi za leto 2019 Slovenija načrtuje znižanje javnega dolga na 65,4% BDP, medtem ko Pravilo o dolgu zahteva znižanje na 72,8% BDP, kar je Slovenija presegla že v lanskem letu, ko je javni dolg znašal 70,1 % BDP, do leta 2022 pa bo po ocenah ministrstva dolg zmanjšala na približno 55 % BDP skladno s sprejetim Programom stabilnosti v letu 2019.

Minister za finance, dr. Andrej Bertoncelj je ob tem povedal: “Z ustvarjanjem proračunskih presežkov in zniževanjem javnega dolga Slovenija tako izpolnjuje dva najpomembnejša kriterija in sledi strateškemu cilju uravnoteženih javnih financ.”

Več