Slovenija je varna in moderna država, ki se zelo dobro zaveda pomena demokracije, solidarnosti in spoštovanja posameznika ter skupnosti.

Predsednik vlade je na Brdu pri Kranju na že tradicionalnem sprejemu za diplomatski zbor ob začetku novega leta poudaril, da je Slovenija varna in moderna država, ki se po skoraj 30 letih svoje državnosti zelo dobro zaveda pomena demokracije, solidarnosti in spoštovanja posameznika ter skupnosti.

“Zavedamo se pomena močne in povezane Evrope”, kot je še spomnil v svojem nagovoru, “potrebujemo pa močne evropske institucije, ki bodo aktivno delovale v dobro vseh držav članic oziroma državljanov Unije, pa naj gre za vprašanje podnebnih sprememb, konkurenčnosti gospodarstva, ekonomske in socialne kohezije, solidarnosti, varnosti, spoštovanja vladavine prava ali pa za delovanje Evropske unije kot globalne akterke.”

Naj bo letošnje leto, ko obeležujemo 75-letnico Organizacije združenih narodov, ne razlog, temveč dodatna vzpodbuda za ponovno obnovo zavez vrednotam multilateralizma. Prepričan sem, da bo s takšnimi ambicijami in v tej smeri Slovenija aktivna tudi v prihodnje«,

je še zaključil svoje misli.

Foto: Nebojša Tejić, STA