Slovenija aktivno sodeluje pri oblikovanju migracijske politike EU

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je danes sestal s komisarko za notranje zadeve Ylvo Johansson. »Komisarka je prevzela enega ključnih resorjev, od katerega države članice in državljani pričakujemo ogromno. Varnost, azil in migracije so namreč med najpomembnejšimi izzivi, s katerimi se EU spopada v zadnjih letih,« je pomen srečanja ocenil Poklukar.

Minister je izrazil pripravljenost Slovenije na razpravo o novih konceptih, pri iskanju rešitev in pogajanjih sicer ves čas tudi aktivno sodelujemo. »Pomembno je, da na področju mednarodne zaščite v EU čim prej dobimo novo pravno podlago za skupni evropski azilni sistem.«

Opozoril je, da so bili v preteklih letih številni poskusi obravnavanja področij, ki jih je evropska komisarka izpostavila v okviru pakta. Ti niso bili uspešni, saj nobeden od njih ni ustrezno upošteval izzivov na terenu. Kot je še dejal minister, od nove evropske komisarke pričakuje, da bo učinkoviteje reševala to vprašanje.

Evropska komisija razmišlja tudi o prenovi schengenskih pravil. Ob tem je minister ponovno podal slovensko stališče, da gre pri nadzoru na notranjih mejah za prekomeren ukrep in nesorazmeren poseg v temeljne svoboščine EU. Opozoril je, da ima nadzor na notranjih mejah negativne posledice za gospodarstvo in prebivalce.

Minister je zagotovil, da je Slovenija solidarna država ter odgovorna članica EU in schengenskega območja, ki ga dobro varujemo. Predstavil je tudi ukrepe, s katerimi Slovenija učinkovito obvladuje nezakonite prehode državne meje. Ob tem je izpostavil, da nezakoniti prehodi državne meje povzročajo stroške v obmejnih občinah. Zato je komisarko pozval, naj Evropska komisija to upošteva pri načrtovanju finančnih sredstev in zagotovi državam možnost, da ta sredstva tudi črpajo za ta namen.

Komisarka se je med današnjim uradnim obiskom v Sloveniji srečala tudi s člani parlamentarnega odbora za zadeve EU, ki mu predseduje poslanec LMŠ Igor Peček, in s člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, katerega podpredsednik je poslanec LMŠ Nik Prebil. Prebil je v svoji razpravi poudaril zavedanje Slovenije o problematiki nezakonitih prehodov meja ter pomen tesnega sodelovanja med nacionalnimi parlamenti držav članic in Evropske komisije.

Opozoril je na kibernetske grožnje in nujnost varnosti digitalnih storitev, saj lahko padec med seboj povezanih sistemov prav tako pomeni krizo in posledično migracije. Pogled na množične migracije pa je danes, kot je še opozoril, povsem drugačen, kot je bil pred desetletjem, zato je nujno posodobiti sistem upravljanja migracij in okrepiti varovanje zunanjih meja EU. Zanimalo ga je tudi komisarkino mnenje o trenutni skupni azilni politiki EU in kakšne spremembe bi po njenem morali uvesti. S poslancem se je komisarka Johansson strinjala in poudarila, da je cilj njenega mandata ravno prenova skupnega azilnega sistema z ukrepi, ki jih podpirajo vse države članice. Menila je, da je sta azilni sistem in migrantska politika v boljšem položaju kot leta 2015, da pa nikakor to ne zadošča za odziv v primeru morebitnih novih množičnih migracij, kakršnim smo bili priča v letih 2015 in 2016. Potrudila se bo, da bi osnutek sprememb predstavila že spomladi.

Med srečanjem je bilo izpostavljeno tudi nestrinjanje slovenske strani glede notranjih nadzorov meja, kar izvaja sosednja Avstrija. Komisarka je zagotovila, da se bo v kratkem srečala z novo avstrijsko vlado, kjer bodo pozornost namenili prav tej temi, saj je potrebno notranje meje ponovno sprostiti in omogočiti popolnoma delujoč schengenski sistem.