Sklep o nedopustnosti referenduma naj državni zbor sprejema z dvetretjinsko večino navzočih poslancev

S predlaganimi popravki želi vlada Zakon o referendumu in ljudski iniciativi uskladiti s spremembami Ustave. Čeprav je to brez dvoma dolžna storiti, nas v LMŠ vseeno nekoliko preseneča hitenje. Razumemo ga lahko tudi kot željo pred morebitnim referendumom zavarovati že sprejeti »proti-korona zakon« ter vse, ki še sledijo.

Brez dvoma so ti zakoni nujni, a bistvenega pomena je njihova vsebina. Ta mora od prvega do zadnjega člena vlivati zaupanje. Zaupanje, da vlada predlaga zgolj dobronamerne rešitve v korist ljudi in podjetij, zaupanje, da se bo vzdržala spogledovanja s členi represivne, nadzorstvene ali omejevalne narave. V prvem iz niza zakonskih svežnjev se je zgodilo prav to – nepotrebna in morda protiustavna širitev policijskih pooblastil. In od tod naši dvomi, nrav se je razkrila.

Hiteti z omejevanjem referenduma v teh časih? Ni nujno. Nihče ne bo zahteval odločanja ljudi o koristnih in pravičnih ukrepih. Bati se referenduma v teh časih? Morda, če je namera vlade »v imenu nevidnega virusa« krniti svobodo in pravice.

Prav zato smo v LMŠ predlagali dopolnilo, v skladu s katerim bi sklep o nedopustnosti referenduma državni zbor sprejemal z dvetretjinsko večino navzočih poslancev.

Amandmaji k dopolnjenemu Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o referendumu in ljudski inciativi