Sestal se je Strokovni svet stranke LMŠ v novi sestavi

V Ljubljani se je danes prvič sestal Strokovni svet stranke LMŠ v novi sestavi s predsedniki programskih odborov. Strokovni svet bo na eni strani predstavil jasna alternativna izhodišča zgrešenim politikam obstoječe vlade. Kot druga prioriteta pa bo prenova in nadgradnja programa stranke s ciljem priprave celovitega programa, ki bo zazrt v prihodnost s poudarki na zeleni politiki, digitalizaciji kot priložnosti za prihodnost, močnem, odprtem in inovativnem gospodarstvu, ki je temelj socialne države, varnosti državljank in državljanov ter pravni državi kot ključnima vrednotama, ohranitvi javnega zdravstva in šolstva, usklajeni zunanji politiki ter večji vlogi turizma.

PROGRAMSKI ODBORI STRANKE LMŠ                                

Programski odbor LMŠ za zunanje zadeve – predsednik mag. Igor Mally  
Programski odbor LMŠ za javno upravo – predsednik Rudi Medved          
Programski odbor LMŠ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – predsednica Nina Maurovič
Programski odbor LMŠ za finance – predsednik Igor Peček 
Programski odbor LMŠ za notranje zadeve – predsednik Boštjan Poklukar
Programski odbor LMŠ za pravosodje – predsednica Tina Heferle 
Programski odbor LMŠ za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – predsednica mag. Ksenija Klampfer        
Programski odbor LMŠ za gospodarski razvoj in tehnologijo – predsednik mag. Vojmir Urlep
Programski odbor LMŠ za infrastrukturo – predsednik dr. Klemen Grošelj
Programski odbor LMŠ za izobraževanje, znanost in šport – predsednica dr. Justina Erčulj
Programski odbor LMŠ za kulturo – predsednica Nika Poglajen      
Programski odbor LMŠ za okolje in prostor – predsednik Gorazd Zupanc  
Programski odbor LMŠ za zdravje – predsednik Sašo Rebolj, dr. med.    
Programski odbor LMŠ za obrambo – predsednica mag. Nataša Dolenc    
Programski odbor LMŠ za Slovence v zamejstvu in po svetu – predsednica Jerca Korče   
Programski odbor LMŠ za digitalizacijo, razvoj in evropsko kohezijsko politiko – predsednik dr. Iztok Purič