S predlogom univerzalnega začasnega dohodka v višini 100 EUR na mesec pomagamo pri okrevanju gospodarstva

Vlada RS v sprejetih ukrepih za zajezitev negativnih učinkov pandemije virusa COVID 19, ki jih je razdrobila v več zakonskih določbah, ni zajela vseh kategorij prebivalcev, niti vseh gospodarskih subjektov na sorazmeren način.

Zato smo v poslanski skupini LMŠ vložili Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.

Osnovni namen uvedbe univerzalnega dohodka je:
• Izboljšati gospodarski položaj na področju domače potrošnje,
• Upočasniti padec bruto domačega proizvoda,
• Krepiti načelo solidarnosti in preprečevati socialne stiske.

To bo spodbudilo potrošnjo in povečalo povpraševanje.

Za učinkovitost spodbujanja domačega povpraševanja prek uvedbe začasnega univerzalnega dohodka so ključni trije elementi:

• univerzalnega dohodka v višini 100 EUR na mesec bodo deležni vsi prebivalci, ki izpolnjujejo pogoj stalnega prebivališča na dan uvedbe pandemije,
• ima časovno omejeno trajanje in
• porabiti ga je mogoče le za nakupe blaga in storitev v Republiki Sloveniji, ob tem, da poraba univerzalnega dohodka ne sme biti omejena na nakupe določenih vrst proizvodov ali storitev.

Že danes je jasno, da je oživljanje gospodarstva bistveno počasnejše od prvotnih napovedi in pričakovanj, strah se posledično krepi – strah pred tveganji, pred stabilnostjo zaposlitve, pred negotovo prihodnostjo. Prebivalstvo ne troši, podjetja ne investirajo – spirala posledičnega pesimizma na vseh ravneh je jasna.

Zato želimo spodbuditi povpraševanje in potrošnjo ter s tem upočasniti padec BDP oziroma spodbuditi rast. S predlogom pomagamo pri okrevanju gospodarstva, pomagamo pri zagonu potrošnje, pomagamo državi in ljudem. Dobrobiti prve so namreč prepletene z dobrobitmi drugih.