Rudi Medved: Policija je servis državljanov in ne servis politike.

Na pobudo LMŠ smo, skupaj s partnerji iz opozicije, vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno vmešavanje v delo policije.
 
Prepričani smo, da poskusi podrejanja policije s strani SDS, ki jih spremljamo od samega začetka vlade Janeza Janše, presegajo vse meje dopustnega in dovoljenega.

S parlamentarno preiskavo želimo ugotoviti, ali so odgovorni z morebitnim nepravilnim, nestrokovnim in/ali nevestnim delom ali morebitno opustitvijo dolžnih ravnanj nosilcev javnih funkcij odločilno vplivali na potek in izid predkazenskih (in drugih) postopkov – v prid nosilcev javnih funkcij, ki jih preiskuje policija oziroma Nacionalni preiskovalni urad.

Namen preiskave je pregledati kadrovsko strukturo Nacionalnega preiskovalnega urada ter ugotoviti, katere organizacijske, vodstvene, kadrovske in druge odločitve so bile sprejete na podlagi političnih navodil in ne odražajo pričakovane in potrebne strokovnosti.

Preiskava bo ugotavljala tudi, ali je ustanavljanje posebnih delovnih skupin znotraj policije namenjeno umiku oziroma odstranitvi posameznikov, ki so v okviru vodenja in sodelovanja pri preiskavah postali moteči. Prepričani smo namreč, da vlada Janeza Janše ob ustanavljanju delovnih skupin poskuša umakniti vse, ki se ukvarjajo s preiskavami nepravilnosti in rabot, povezanih z vodilno vladno stranko SDS. Ugotoviti želimo tudi, ali so funkcionarji, zaposleni na policiji, podvrženi nedopustnim političnim pritiskom, ki vplivajo na njihove odločitve in posledično izide postopkov.

Zahteva za odredite preiskave o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij za nedopustno vmešavanje v delo policije.