Rudi Medved: Nimamo pravice poslanki ali poslancu odreči pravico izraziti svojo voljo

Poslanke in poslanci Državnega zbora imamo z ustavo zajamčeno pravico izraziti svojo voljo. Kakršnokoli onemogočanje izpolnjevanja te pravice je nedemokratično in v nasprotju z ustavo. Lahko pa v to poseže višja sila, kakršna je epidemija z nevarnostjo okužbe ali bolezni, lahko pa tudi sicer bolezen ali kak drug razlog posežeta v izpolnjevanje te pravice. In če smo javno glasovanje tudi z možnostjo oddaje glasu na daljavo zadovoljivo uredili, je tajno glasovanje zunaj prostora, v katerem poteka seja, nemogoče. S tem pa je poslanki ali poslancu kršena pravica odločanja in na vseh nas je, da to uredimo. Nihče ne more napovedati, koliko časa nas bo pestilo breme epidemije, tajna glasovanja pa so sestavni del odgovornega delovanja parlamenta in vsakokrat obstaja možnost, da bo glasovanje okrnjeno.

Pri iskanju rešitev se ne smemo deliti na vladajočo koalicijo in opozicijo, saj virus ali katerakoli druga višja sila ne ločita političnih barv. Danes bo okrnjeno glasovanje pri enih, jutri pri drugih in v vsakem primeru to hromi delo parlamenta, hromi parlamentarno demokracijo. Zagotavljanje tajnega glasovanja na daljavo zato ni pravno vprašanje, ampak predvsem stvar politične volje in tehnike.

Zato bi bilo nerazumljivo in nerazumno zavračati iskanje rešitev, oziroma predvsem iskati razloge, zakaj tega ne bi storili. Če je problem tajnost, bomo pač vsi vstavili glasovnice v kuverte. Če je problem v sedanjih razmerah epidemije varnost, bomo za pomoč zaprosili stroko in prepričan sem, da bo našla rešitve. Ker pravni okviri obstajajo, je treba le minimalno poseči v poslovnik, da bi zagotovili možnost tajnega glasovanja zunaj prostorov parlamenta. Hkrati je treba zagotoviti prostovoljnost, kar poslanka ali poslanec potrdi s pisno zahtevo za glasovanje in seveda tajnost, kar je stvar tehnike.Zagotavljanje tajnega glasovanja zunaj parlamenta je torej spoštovanje temeljev parlamentarne demokracije, je stvar razumevanja položaja, v kakršnem se lahko znajde vsakdo izmed nas poslank in poslancev. Rešitev presega okvire sedanjega političnega trenutka in sedanjega razmerja politične moči. Je dolgoročna in omogoča parlamentu normalno delovanje. Ne gre samo za glasovanje o konstruktivni nezaupnici, saj parlament že v kratkem čaka še nekaj drugih tajnih glasovanj in prav pri vsakem se lahko zgodi, da bo zaradi odsotnosti poslank ali poslancev okrnjeno. Zakaj bi torej dovolili tako stanje, če imamo vse možnosti zagotavljati polnokrvnost demokratičnega odločanja.

V državnem zboru zmoremo toliko empatije, da se vživimo v položaj poslanke ali poslanca, ki hoče odločati, ima pravico do tega in ima pooblastilo volivk in volivcev za to. Pred dvema desetletjema je Državni zbor demokratično in z veliko empatije dovolil enemu izmed poslancev voliti predsednika vlade na neobičajen način, ne sicer na daljavo, je pa razumel pomen pravice do odločanja. Danes ali jutri se lahko vsak izmed nas znajde v takšnem položaju, in če mu nismo omogočili izpolnjevanja njegove z ustavo zajamčene pravice, smo poslanko ali poslanca pustili na cedilu. Ker vemo, da lahko, pa tega ne zmoremo ali pa nočemo.

Rudi Medved, nekdanji minister za javno upravo in poslanec LMŠ