Rudi Medved: Cepljenje mimo strategije ali reševanje življenj po domače?

Komu je dana pravica, da uporablja cepivo mimo veljavne strategije? Vsak odmerek je dragocen in dobesedno pomeni reševanje življenja. Zato zahtevamo popolno transparentnost in dosledno spoštovanje načrtov cepljenja. Nikakor se ne bomo sprijaznili zgolj s pojasnilom inšpektorata, da je bilo skoraj 300 odmerkov porabljenih mimo strategije? Kaj se to pravi, mimo strategije? Šele na začetku cepljenja smo, zato si ljudje, ki v najbolj rizičnih skupinah trepetajo za svoje zdravje in življenje, zaslužijo jasno sporočilo, kdo je tisti, ki si dovoli kršiti jasno postavljena merila. Tu preprosto ne more biti izgovorov, za življenja gre.

Slovenija ima od 3. decembra 2020 sprejeto strategijo cepljenja proti COVID – 19. Njen temeljni cilj je, da bo cepljenje dostopno slehernemu prebivalcu Slovenije, podlaga pa bi morali biti prednostni seznami glede na ogroženost posameznih kategorij prebivalstva. 12. januarja je predsednik vlade ponovno predstavil strategijo cepljenja, potem ko je bilo že cepljenih približno 21.000 oseb. Med drugim je povedal, da naj tisti, ki ne sodijo v nobeno od rizičnih skupin, vabila na cepljenje ne pričakujejo pred pomladjo.

Slovenska strategija cepljenja temelji na evropski, da cepivo prejmejo najprej tisti, ki so najbolj ogroženi in pri katerih obstaja večje tveganje za hujši potek bolezni. Do tod vse lepo in prav. Ampak v praksi stvari tečejo drugače. Ko je bil nedavno direktor NIJZ soočen s takrat še neuradno informacijo, da ponekod cepijo tudi osebe, ki ne spadajo v skupine po prednostnih seznamih, je presenečeno odvrnil, da tako pa ne bo šlo. Ampak, očitno je šlo in morda še gre. Informacijo, da se to res dogaja, je potrdil Zdravstveni inšpektorat, ki je opravil nadzor na 20 cepilnih mestih. Že pri tem, delnem nadzoru, je ugotovil, da je bilo 297 cepljenj neskladnih s strategijo, od tega na Onkološkem inštitutu 233, v ZD Velenje 25, v ZD Grosuplje 23, v SB Jesenice 10, v ZD Domžale 5 in v SB Nova Gorica 1. Koliko je teh neskladij v resnici, ne vemo, saj inšpektorat ni opravil nadzorov na vseh cepilnih mestih.

Ampak, že ti, delni rezultati so dovolj, da bi zvonili vsi alarmi. Skoraj 300 takšnih cepljenj pomeni že v tej, čisto začetni fazi 600 odmerkov mimo ustreznih seznamov. Ljudje imajo pravico vedeti za popolnoma vsak odmerek, ali je bil uporabljen v skladu s strategijo, transparentno in pošteno.- Kaj pomeni, da je bilo 297 cepljenj neskladnih s strategijo?- Kdo se je odločil za ta cepljenja in po kakšnih kriterijih?- Če je nekaj neskladno, je napačno. So za odgovorne predvidene sankcije?- Kako boste zagotovili, da se to v prihodnje ne bo dogajalo?- Kako boste tistim, ki so prejeli neskladni odmerek, zagotovili drugi odmerek?- Ali bo Zdravstveni inšpektorat do konca opravil nadzor, da bo znano, koliko teh neskladij je v resnici?- Ali ni etično popolnoma nesprejemljivo, da se to dogaja, medtem, ko družinski zdravniki prejemajo po par cepiv in se morajo med mnogimi starejšimi ogroženimi odločati, komu bodo prej namenili cepivo?

Od oblasti zahtevam natančen popis teh, tako imenovanih neskladnih cepljenj, in sicer po starostni strukturi, po stopnji ogroženosti, po morebitnih sorodstvenih vezeh z odločevalci in na katerih seznamih so bile te osebe. Poleg tega zahtevam jasen odgovor, kdo v tej državi v resnici pripravlja sezname cepljenj. Ljudje tega ne vedo. Ne vedo, kakšen je status njihove prijave za cepljenje na internet strani e-uprava, ker je enkrat to seznam, drugič samo informativno poizvedovanje. Ali se morajo prijaviti tudi pri družinskem zdravniku, oziroma, katera je sploh tista verodostojna prijava?

V komunikaciji z državljani tu vlada popolna zmeda, tako kot pri pojmovanju strategije cepljenja že obstajata netransparentnost in osebni interes, pa se je cepljenje komaj začelo.

Rudi Medved, nekdanji minister za javno upravo in poslanec LMŠ