ROBERT PAVŠIČ: »NIMA SMISLA SAMO JEMATI, TREBA JE TUDI DATI»

So besede iz predstavitve stališča poslanske skupine Liste Marjana Šarca na današnji izredni seji Državnega zbora o predlogih ukrepov koalicijske pogodbe na gospodarskem področju, ki je bila sklicana na zahtevo opozicijskih strank.

Razlog za sklic vidi poslanska skupina LMŠ predvsem v napačni interpretaciji koalicijskega sporazuma, kjer ima sicer vsakršen odziv podjetnikov polno legitimnost in ga je tudi treba jemati z vso resnostjo. Zaradi mnogih statistik glede obdavčitev plač v posameznih državah sledi najprej vprašanje, kaj je sploh statistika. Po definicijah nekaterih matematikov je to velika laž, skovana na majhnih resnicah. In po mnenju poslanske skupine so prav majhne resnice tiste, ki jim je treba slediti pri prestrukturiranju davčne zakonodaje. »Treba je razbremeniti delo na način, da bodo tisti, ki delajo več in bolje, tudi bolje plačani. In to ne na račun le enih, najsi bodo to delojemalci ali delodajalci. Breme si je treba razdeliti brez izrazite škode na kateri koli strani. Torej, trditev in vprašanje glede današnjega sklica ni vprašanje le enega stavka iz koalicijskega sporazuma.«

 

Stališče poslanske skupine se nanaša tudi na mnenje OECD, ki pravi, da je slovenski davčni in dohodninski sistem dolgoročno nevzdržen, sploh v luči predvidenih demografskih sprememb. Razlogi za tovrstno mnenje izhajajo iz prevelike obremenitve plač in prenizke obremenitve kapitala. »V Sloveniji se namreč velik delež prihodkov pridobi s prispevki za socialno varnost, ki so obremenjeni po pavšalnih stopnjah, lahko pa bi jih preusmerili in tako zagotovili socialno varnost zaposlenih skozi dohodnino. Ob tem pa obstajajo tudi možnosti za davčno prestrukturiranje davkov na dohodek iz kapitala na ravni posameznika.« Celovito davčno prestrukturiranje bo tako moralo biti proračunsko nevtralno in usklajeno s fiskalnim pravilom ter proračunskimi obveznostmi države. Morebitne namere o višji obremenitvi kapitala in na drugi strani o nižji obremenitvi dela bodo usklajene z vsemi deležniki ter se bodo na koncu tudi potrjevale v Državnem zboru. »Samo s takšnimi uravnoteženimi ukrepi moramo zagotoviti vzdržen sistem financiranja države. Torej zdravstva, varnosti, šolstva, okolja … Zato je govoriti o tem, da bomo ljudje plačevali 50 odstotkov davkov, neumestno, preuranjeno, zavajajoče in predvsem neresnično. Ta trenutek o takšni obremenitvi ni bilo niti načrtov niti ukrepov.« V poslanski skupini LMŠ so na koncu še poudarili, da se bodo predlaganih sprememb lotili z vso odgovornostjo in razumevanjem razmer ter ob zavedanju, da so hitre spremembe najslabše. »V poslanski skupini LMŠ zato ne podpiramo priporočil, ki naj bi jih danes obravnaval in potencialno sprejel Državni zbor. Zato, ker niso skladna z dejanskim stanjem, ker niso zakonita, o tem priča mnenje zakonodajno-pravne službe, in ker so popolnoma neutemeljena, o čemer priča tudi mnenje matičnega odbora.«

Poslanca in člana Odbora za gospodarstvo, Edvard Paulič in Igor Peček sta po prvem delu izredne seje dejala, »da je koalicijski sporazum potrebno obravnavati kot usmeritev delovanja vlade in sledenje cilju kaj  želimo s predlaganimi pobudami doseči. Način realizacije  teh pobud je potrebno najprej temeljito ovrednotiti,  tako s finančnega kot tudi strokovnega vidika. Noben ukrep ne sme biti sprejet brez predhodnega dialoga z vsemi vpletenimi.
Konsenz, ki je bil dosežen med vsemi partnerji, ki so sodelovali pri sestavi vsebine sporazuma,  je sledil cilju celovitega prestrukturiranja davčnega sistema.  Potrebno je zagotoviti določeno prehodno obdobje v katerem se bodo lahko vsi deležniku ustrezno pripravili na novo okolje.«

 V Državnem zboru so potrdili tudi mandate petim novim poslancem, med katerimi je tudi poslanka LMŠ Nina Maurovič. Na  posnetku si lahko ogledate, kaj je povedala o svojem prvem dnevu med poslanci.