REVŠČINA V 21. STOLETJU NI SPREJEMLJIVA

V petek, 4. maja, je v Mestni hiši v Ljubljani potekala razprava z naslovom »Odprava revščine je politična odločitev!«. Razprava je potekala pod okriljem Mirovnega inštituta, v njej pa so sodelovali predstavniki devetih strank in EU-poslanec Igor Šoltes. Stranko Lista Marjana Šarca je na razpravi zastopala Nataša Trček.

V stranki zagovarjamo državo, katere cilj mora biti, da se z različnimi ukrepi odpravi revščina. Najbolj zaskrbljujoče je, da imamo kar 50.000 revnih zaposlenih, da imamo revne otroke in revne upokojence. Razprava se je osredotočila na dve temi, in sicer na stališča strank do razlike med višino denarne socialne pomoči in minimalno plačo ter prekarno delo.

Zagovarjamo tudi, da premajhna razlika ni stimulativna za delo, vlada pa mora s svojimi ukrepi ustvariti poslovno okolje, v katerem ne bo imelo kar 2/3 delavcev nižje plače od povprečne plače v Sloveniji, ki znaša 1066,33 evra neto. Nesprejemljivo je tudi, da imajo delavci s polnim delovnim časom izhodiščno plačo nižjo od minimalne, kar se dogaja tudi v javnem sektorju. Menimo, da je to treba takoj odpraviti. Za pošteno delo je treba dobiti pošteno plačilo.

Nataša Trček, ki je tudi kandidatka za Državni zbor RS, je podala primer, da družina z dvema odraslima in dvema majhnima otrokoma, v kateri sta zaposlena oba in prejemata minimalno plačo, ter družina, v kateri ni zaposlen nihče, prejemata praktično enake dohodke oziroma so prejemki družine z denarno socialno pomočjo le malo nižji.

To kaže, da imamo v Sloveniji izredno nizko minimalno plačo. Pri socialnih transferjih v stranki Lista Marjana Šarca zagovarjamo, da se naredijo bolj transparentni, da se izvaja temeljit nadzor nad upravičenostjo do socialne pomoči ter da se prejemniki socialne pomoči, ki so sposobni za delo, vključijo v različne programe javnih in prostovoljnih del, kar jim bo omogočalo tudi lažje iskanje zaposlitve.

Zavedamo se, da se bo zaradi hitrega tehnološkega napredka pojavljalo vedno več atipičnih oblik dela, da bodo ljudje delali za več delodajalcev ipd. Nove oblike dela so dejstvo in naloga socialne države je, da se na to hitro in učinkovito odzove tudi na način, da bo cena različnih oblik dela približno enaka, se pravi, da bodo različne oblike dela podobno obremenjene in da bodo imele tudi različne oblike dela podobne pravice, kar bo povzročilo, da prekarna dela ne bodo zanimiva zaradi nižjih stroškov dela. Poleg tega pa je dolžnost države, da vsakršno izkoriščanje delavcev odkrije in strogo kaznuje ter da prekarnost začne odpravljati pri sebi, v javnem sektorju in državnih podjetjih.