Regres brez davkov

V stranki Lista Marjana Šarca smo idejo o razbremenitvi regresa oblikovali že v programu stranke, ko pa je ideja dokončno dozorela, smo storili prvi korak k izpolnjevanju zastavljenega cilja tako, da smo na januarski seji  Državnega zbora ministru dr. Andreju Bertonclju zastavili poslansko vprašanje. Danes smo skupaj z veliko večino poslank in poslancev DZ storili zadnji korak in davčno razbremenili regres. Ugodnejša davčna obravnava se bo torej uporabljala za vsa izplačila regresa od 1. januarja letos. Regres oproščen vseh davkov je torej prvi v nizu ukrepov, ki urejajo strukturo davkov v Sloveniji na področju dohodkov od dela. V Listi Marjana Šarca smo posebej zadovoljni tudi zato, ker se je enotnosti slovenske politike pridružilo tudi soglasno sprejetje predloga na Ekonomsko-socialnem svetu, kar ne vidimo prav pogosto. Delodajalci imajo po današnjem dnevu davčno bolj prijazno orodje za nagrajevanje zaposlenih, ki vsakodnevno prinašajo vrednost delovnemu razmerju.

Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj meni, da je predlog dober, zato si je tudi prislužil visoko podporo v Državnem zboru, ob tem pa dejal: »Na tem mestu bi se želel zahvaliti Državnemu zboru za podporo in tudi predsedniku Vlade Marjanu Šarcu, ki so takoj prepoznali, da delamo dobro za ljudi, in so nam v procesu spreminjanja zakonodaje nudili polno podporo. Tudi zaradi njih je bil naš predlog sprejet hitro tako, da bodo lahko zaposleni višji regres dobili že letos. Zaposleni pa naj, kot sem to že večkrat poudaril, regres porabijo v Sloveniji.«

Državni zbor je na isti seji potrdil tudi odlok za pripravo proračunov v naslednjih treh letih (2020–2022). Predsednik Fiskalnega sveta dr. Kračun ugotavlja, da je trileten proračunski okvir skladen s fiskalnim pravilom oziroma z Ustavo RS, pri čemer bo Vlada RS upoštevala načelo previdnosti. Prihodki in izdatki so torej srednjeročno uravnoteženi, čemur sledijo ustrezni mehanizmi, ki bi v primeru različnih gospodarskih tveganj zaščitili izpolnjevanje fiskalnih ciljev.

Utrinki današnjih razprav poslank in poslancev LMŠ:

Aljaž Kovačič: “Z rebalansom proračuna za leto 2019 in odlokom za pripravo proračunov za leto 2020–2022 sledimo zahtevam fiskalnega pravila in ustvarjamo več, kot porabljamo.”

Jože Lenart: “Predlog je skladen s fiskalnim pravilom in zagotavlja ohranjanje oz. postopno povečevanje javnofinančnega presežka.”

Andreja Zabret: “Fiskalni svet je v javnosti vztrajno ponavljal oceno višine presežnih izdatkov, ki so v februarju po njihovi oceni znašali 270 mio, danes pa, ko naj bi ti znašali le še 68 mio, Fiskalni svet o tem nenavadno molči. Ali se jim ne zdi vredno poudariti, da so se od februarja do aprila presežni izdatki države zmanjšali že za 202 mio evrov in da vlada tako v letu 2019 kot na srednji rok ne krši fiskalnega pravila? Ni vse tako črno, kot to želijo nekateri za vsako ceno predstaviti ljudem.”

Lidija Divjak Mirnik: “Za razvoj gospodarstva je potrebna stabilnost, ki v tem trenutku v Sloveniji tudi je, in po mnenju strokovnjakov bo tako tudi v bodoče. Vse te vrednostne sodbe in populistične izjave opozicije povzročajo nestabilnost in tisti, ki to počno, pravzaprav škodijo tej državi.”

Tina Heferle: “Včeraj smo slišali od Fiskalnega sveta, da je odlok za pripravo proračunov skladen s fiskalnim pravilom. Pika.”