Pustimo stroko strokovnim delavcem

Predlagana sprememba 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki jo je v parlamentarni postopek vložila stranka SDS, korenito spreminja sestavo članov v vzgojo-izobraževalnih zavodih. S povečanjem števila predstavnikov ustanovitelja na 5 od skupno 11 članov sveta zavoda SDS na široko odpira vrata odločilnemu vplivu politike na delovanje vrtcev in šol ter na izbiro ravnateljev, kar je zdajšnja sestava svetov onemogočala. Že sedaj je največ pritiskov na izvolitve ravnateljic in ravnateljev posameznih zavodov izvajala lokalna, v določenih obdobjih pa celo državna politika. S predlaganimi spremembami člena SDS na široko odpira vrata prav takšnim praksam. Zdaj veljavna sestava svetov zavodov se je izkazala za ustrezno, saj omogoča dobro delovanje in preprečuje nepotrebno vpletanje politike. Zato pustimo stroko strokovnim delavcem.
 
Zato bomo v LMŠ odločno proti:  
–       predlagani spremembi 46. člena,
–       vmešavanju politike v delovanje osnovnih šol in vrtcev,
–       politiki lokalnega mešetarjenja, nagrajevanja in kaznovanja.
 
SDS si želi s takšnim manevrom kadrovsko obvladovati tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, s tem pa nam poleg javnega zdravstva zdaj ugrablja še javno šolstvo in vrtce. V LMŠ smo za odločen NE. Šole in vrtci in s tem naši otroci ne smejo postati poligon za utrjevanje avtokracije arogantne oblasti. Takih sprememb 46. člena ZOFVI ne bomo dovolili, zato bomo v LMŠ pripravili amandma.