Projekcija davčne reforme

KAPITAL: Izboljšanje davčne strukture z vidika mednarodnih primerjav (kapital je glede na povprečje EU malo obremenjen). Cedularna obdavčitev je dokončna in enkratna. Obremenjevanje tistih zavezancev, ki so danes plačevali zelo malo ali nič. Preprečevanje izmikanja plačevanja davkov z izboljšanjem pobiranja javnih dajatev.

DAVČNI RAZREDI: Zvišanje dohodninskih mej v vseh davčnih razredih. Zvišanje splošne in dodatne splošne olajšave.

REGRES:  Regres za letni dopust do višine 100% povprečne plače je oproščen plačila dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

POSLOVNA USPEŠNOST: Zvišanje razbremenitve poslovne uspešnosti z dohodnino s 100% na 150% povprečne plače – popolna oprostitev dohodnine.