Program, ki nastaja v sodelovanju s strokovnjaki, prilagajamo “novi” realnosti.

Zadnje leto program stranke LMŠ prilagajamo “novi” realnosti oziroma razmeram, ki so posledica razglašene epidemije in s tem povezanega ohlajanja gospodarstva ter zdravstvene in socialne krize. Del programa LMŠ smo vključili tudi v program Koalicije ustavnega loka, zlasti predloge, povezane z reševanjem stanovanjske problematike (mladih), zagotavljanjem javnih najemnih stanovanj ter infrastrukture za starostnike.

Programske odbore vodijo vidni člani stranke, simpatizerji in strokovnjaki s posameznih področij. Šestnajstim programskim odborom smo dodali tudi odbor za digitalno preobrazbo, znanost in raziskave, saj ocenjujemo, da je za dolgoročni preboj Slovenije ključna združitev vseh digitalnih in razvojnih potencialov na enem mestu. Odbor vodi dr. Jure Gašparič, nekdanji državni sekretar na MIZŠ.

Prioritete programa izhajajo iz soočanja Slovenije s kompleksnostjo post Covid-19 obdobja – od gospodarskih, socialnih, družbenih, psiholoških in drugih številnih posledic, ki jih je in jih bo zapustila epidemija. Cilj programa je tudi povrniti zaupanje v temeljne vrednote, tudi tiste, na katerih je država nastala, predvsem pa smo prepričani, da je treba ustaviti spodjedanje demokracije, pravne države ter vseh njenih sistemov. Izziv in zlasti nuja bo državo in njeno delovanje vrniti v čas pred prevzemom mandata vlade Janeza Janše, ki je – o tem dvoma ni več – še bolj brezkompromisna od njegovih prvih dveh. Cilj programa je tudi povrnitev zaupanja v vrednotna izhodišča, na kateri temelji ta država, kajti erozijo teh, za katero je kriva najbolj škodljiva vlada v zgodovini Slovenije, spremljamo vsak dan.

Programska izhodišča med drugim podrobneje predstavljamo na okroglih mizah, ki so namenjene dialogu in rešitvam za prihodnost.  

Program, ki nastaja v sodelovanju s številnimi strokovnjaki in je v zaključni fazi, je usmerjen v okrevanje in napredek Slovenije, in to v vseh pogledih. Predvidoma bo potrjen na posebnem programskem dogodku stranke. 

LMŠ je bila, je in bo sredinska stranka, ki zagovarja liberalne vrednote, na kateri temelji EU in na podlagi katerih je leta 1991 nastala tudi Slovenija.