Primer Hmezad TMT: Vlada je tudi v tem primeru dopustila realizacijo posla, kjer obstaja visoka stopnja tveganja o sistemski korupciji

Dejstva  o visokih maržah, pristranskih podaljševanjih dobavnih rokov, sklepanju pogodb na neosnovanih potrebah, se simptomatično pojavljajo pri vseh »izbranih« podjetjih.  Tudi pri poslu podjetja Hmezad TMT na podlagi katerega je danes Komisija za nadzor javnih financ ugotovila, da je Zavod RS za blagovne rezerve pod okriljem Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj s podpisom aneksa k pogodbi s Hmezadom  TMT in posledično dobavo higienskih mask, poskrbel za nesmotrno in neracionalno porabo proračunskih sredstev.

Pogodba med Zavodom RS za blagovne rezerve in Hmezadom TMT se je dvakrat iztekla. Ker podjetje ni v pogodbeno določenem času izpolnilo obveznosti, bi lahko Zavod RS za blagovne rezerve pogodbo prekinil. Direktor Zavoda RS za blagovne rezerve Tomi Rumpf je zaradi nepojasnjenih razlogov pogodbo z aneksom spet obudil. Maske je Zavod RS za blagovne rezerve odkupil po visokih cenah, ki so v vmesnem času za nekajkrat padle. Ob tem je imel Zavod RS za blagovne rezerve vse pravne argumente, da bi pogodbo prekinil.

Zavod RS za blagovne rezerve je navadne higienske maske od Hmezada TMT odkupil za 52 centov na kos. Naj omenimo, da je bila v tistem času povprečna cena higienskih mask na trgu izdatno nižja.Pogodba za nabavo 20 milijonov higienskih mask za splošno uporabo v vrednosti dobrih 11 milijonov se je sklenila kljub dejstvu, da je minister Počivalšek že 24. marca izjavil, da je naročenih dovolj mask tako za zdravstveno osebje in splošno uporabo.

Potem ko je država v primeru podjetja Geneplanet dokazano oškodovala davkoplačevalce za 4 milijone evrov, je v primeru podjetja Hmezad TMT to oškodovanje več kot 10-milijonsko. Dejstva, ki pričajo o preplačilu opreme oziroma negospodarnem ravnanju z javnim denarjem v korist izbranih podjetij, nedvomno predstavljajo zadosten razlog za sprejemanje politične odgovornosti bodisi pristojnega ministra bodisi celotne vlade.

Komisija za nadzor javnih financ je sprejela naslednje sklepe:

  1. Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado RS, naj jo v 8 dneh seznani s seznamom podjetji, katerih zaščitna in druga medicinska oprema je bila zaradi neizpolnjevanja zakonskih določil pridržana na Carinski upravi Republike Slovenije.
  1. Komisija za nadzor javnih financ poziva Vlado RS, da javnost nemudoma seznani z vsemi sklepi, ki jih je obravnavala dne 25. 5. 2020.
  1. Komisija za nadzor javnih financ ugotavlja, da je Vlada RS (Zavod RS za blagovne rezerve) s podpisom aneksa k pogodbi s Hmezadom TMT d. o. o. in posledično dobavo higienskih mask, poskrbela za nesmotrno in neracionalno porabo proračunskih sredstev.