Predsedniki odborov za zadeve EU na srečanju v Bukarešti

Poslanec in predsednik Odbora za zadeve Evropske unije Dr. Darij Krajčič, se včeraj in danes udeležuje srečanja predsednikov odborov za zadeve EU v Bukarešti. Srečanje vselej gosti predsedujoča država EU, v tem polletju je to Romunija. Tokrat govorijo o prioritetah romunskega predsedstva: Evropa kovergence; Varnejša Evropa; Evropa kot močnejši globalni igralec, Evropa skupnih vrednot. Drugi del srečanja je namenjen pomenu kohezijske politike za konvergenco držav članic, torej izenačenje razvitosti. Predsedovanje Romunije pomeni tudi odlično priložnost k učinkovitejšemu izkoreninjanju korupcije, velike družbene razslojenosti, slabega delovanja pravne države ter ostalih težav, ki v zadnjem času pestijo Romunijo.