Predsednik vlade in stranke LMŠ v pogovoru v rubriki 24ur Fokus

Predsednik vlade in stranke LMŠ je na POP TV spregovoril o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, zdravstveni reformi, ukrepih vlade na področju domov za ostarele, okoljskih in drugih aktualnih temah.

Vezano na nedavni odstop treh članov Petrolove uprave je predsednik vlade pojasnil, zakaj je Vlada RS na dopisni seji izdala sklep, da SDH kot zakoniti upravljavec kapitalskih naložb Republike Slovenije, najkasneje do 4. 11. 2019, posreduje informacijo v zvezi z zamenjavo članov poslovodstva družbe Petrol, d. d., s poudarkom na razlogih, vzrokih in posledicah zamenjave. Ob tem je poudaril, da so bili rezultati Petrola dobri, zato je vprašanje, zakaj je bil odstop potreben, na mestu. Zanikal je vpletenost stranke LMŠ.

Vezano na očitke o posredovanju pri zaposlitvi nekdanje občinske uradnice je v nadaljevanju pogovora ponovil, da inšpektorat za javni sektor omenjeno zaposlitev preiskuje, saj je inšpektorat tisti, ki je za to pristojen. Ko bodo znani izsledki, bo te prejel KNOVS, kot je tudi v navadi.

Z voditeljico sta se spregovorila o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost, ki je v obravnavi v Državnem zboru. Predsednik vlade je spomnil, da je bil dodatek za delovno aktivnost sprejet kot krizni ukrep v času najhujše gospodarske krize in ob tem poudaril, da imamo danes, v času gospodarske rasti in ko nam primanjkuje delovne sile, za kar 150 milijonov evrov več socialnih transferjev. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tako pripravilo ukrepe, s katerimi želi ljudi spodbuditi k redni zaposlitvi, posledično bi jim tekla pokojninska doba. Spomnil je tudi na primere zlorabe socialne pomoči in dodal, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja ukrepe za odpravo teh anomalij.

Govorila sta tudi o zdravstveni reformi, kjer je predsednik vlade poudaril, da bo Ministrstvo za zdravje pripravilo koncept, za tem pa sledijo koalicijska usklajevanja in glasovanje v Državnem zboru, kjer se bo pokazala podpora reformi.

Na področju domov za ostarele je pojasnil, da je Vlada RS v naslednjem proračunu namenila 5 milijonov evrov za nove kapacitete, za razliko od let 2017 in 2018, ko sredstev v proračunu ni bilo namenjenih oziroma so bila občutno manjša.

Ob koncu pogovora sta se dotaknila še okoljskih tematik ter nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki je v pripravi. Predsednik vlade je poudaril, da verjame, da bo Vlada RS v Bruselj posredovala ustrezen dokument. Za dosego okoljskih standardov je nujno, da Slovenija izkorišča vse obnovljive vire, ker pa to ne bo zadostovalo, je ključno izkoriščanje jedrske energije, ki lahko reši naše potrebe, je še spomnil.