Predsednik vlade: Evropska unija mora biti kot celota bolj prodorna na zunanjih trgih

Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je na Brdu pri Kranju nagovoril zbrane udeležence na 2. Nacionalni konferenci o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, na kateri razpravljajo o pristopih za povečanje števila izvoznikov in izvoznih trgov ter dodane vrednosti. Uvodoma je poudaril, da danes govorimo o eni najpomembnejših tem za državo – kako bomo ustvarjali in kako bomo ustvarjeno tudi izvozili.

»Gospodarstvo je priložnost, pomeni inovativnost in proaktivnost. Kdor ne bo stalno iskal novih trgov, inovacij, idej, ga lahko hitro prehitijo drugi.« 

Spomnil je, da Evropska unija kot celota že zdavnaj ni več naš zunanji trg, temveč notranji trg, kjer je delovanje trga utečeno, stiki so zelo dobri. »Pomembni so trgi znotraj EU, kar pa je še pomembnejše, pa je to, da bo morala biti Evropska unija kot celota bolj prodorna na zunanjih trgih.« 

V nadaljevanju se je navezal na srečanje 16 + 1, ki se bo jutri in v petek odvijalo v Dubrovniku in kjer bodo voditelji 16 evropskih držav ter Kitajske govorili o možnosti sodelovanja s Kitajsko, ki je hkrati partnerica, hkrati pa velik tekmec EU. Ob tem je spomnil na priložnosti tudi še na nekaterih drugih t. i. tretjih trgih – Rusija, Indija in tudi ZDA. »Če se bomo zapirali samo v svoje okolje, potem bomo neuspešni. Tukaj ni samo Slovenija, ampak EU kot celota na veliki preizkušnji.« 

Poudaril je, da bo morala v prihodnje tudi politika EU kot celote, zlasti po evropskih volitvah, postaviti takšno evropsko komisijo in take institucije, ki bodo pomagale gospodarstvu, ne pa ga zavirale.

Navezal se je tudi na besede predsednika Gospodarske zbornice Slovenije Boštjana Gorjupa, ob tem pa poudaril, da je tri milijarde več izvoza predvsem zasluga gospodarstva. Zasluga politike je v tistem delu, kjer so se sprejemali ukrepi, ki gospodarstvu pomagajo. 

»Na politiki je odgovornost, da onkraj kamer, političnih točk in dvomesečnih ciklusov ravna odgovorno in predvsem včasih kakšne stvari ne izreče. Le tako bomo lahko uspešni – če bomo več delali, manj govorili in predstavili uspehe, ko se bodo zgodili. Zato se bomo še naprej trudili, da bomo z ukrepi za doseganje stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja, med drugim tudi z davčno razbremenitvijo dela, gospodarstvu pomagali v največji možni meri. Vedno pa pridemo do tega, da so pomembni organizacija, vodenje in proaktivnost. Le z roko v roki lahko to dosežemo.« 

2. Nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva poteka v organizaciji dveh ministrstev, in sicer za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in za zunanje zadeve (MZZ), ter javne agencije Spirit in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Za cilj letošnje konference so organizatorji postavili formulo, po kateri bi Slovenija do leta 2025 dosegla 50 milijard evrov izvoza in 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. Dogodka se udeležujejo odločevalci v glavnih izvozno usmerjenih slovenskih podjetjih, deležniki v podpornem okolju internacionalizacije, predstavniki tujih veleposlaništev v Sloveniji, glavni tuji in domači investitorji ter ostala javnost. Glavni poudarki nacionalne konference so usmerjeni v pomen internacionalizacije za slovensko gospodarstvo, predstavitev podpore slovenskih institucij (MGRT, MZZ, Spirit in GZS) pri vključevanju slovenskih podjetij v mednarodno okolje, mreženje med vsemi akterji podpornega okolja internacionalizacije in predstavniki slovenskih podjetij ter poenotenje glavnih smernic delovanja v prihodnosti. 

Foto: Anže Malovrh/STA