Predsednik vlade: “Današnji podpis dogovora kaže, da se vendarle v tej državi še kaj da dogovoriti.”

Vlada in sindikati javnega sektorja so danes podpisali stavkovne sporazume, dogovore o plačah in anekse h kolektivnim pogodbam. S podpisom so se končala skoraj mesec dni dolga pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec je izrazil, da sta pogajalski skupini izpogajali največ, kar je možno, saj stanje v proračunu več ne dovoljuje. Današnji podpis dogovora kaže, da se vendarle v tej državi še kaj da dogovoriti. Predsednik vlade je izpostavil, da so s tem podpisom sindikati predvsem omogočili uresničitev pričakovanj zaposlenih. Marjan Šarec je še dodal, da sindikati in vlada niso nasprotniki, ampak so vsi skupaj dolžni omogočiti ljudem, ki vsak dan delajo, človeka vredno življenje.

Čutiti je bilo zadovoljstvo na obeh pogajalskih straneh. Javni uslužbenci bodo že januarja prejeli za en razred višje plače, ki bodo izplačane v februarju. Sindikati so se uspeli izpogajati, da bo v novembru izplačan še en višji razred tistim s plačami nad 26. razredom. V septembru 2020 bodo še za en razred višje plače dobili najbolj izobraženi, torej magistri in doktorji znanosti. Učitelji razrednega pouka bodo malce bolj plačani kot kolegi. Prav tako tudi medicinske sestre, ki delajo v najbolj zahtevnih razmerah (v porodnem bloku, intenzivni terapiji). Višji bodo tudi dodatki za nedeljsko in praznično delo ter jubilejne nagrade. Uslužbenci z najnižjimi plačami, bodo že ta mesec prejeli poračun letošnjega regresa, ki znaša približno 200€ bruto.

“Danes je vendarle vesel dan, zato si z veseljem lahko sežemo v roko, pogledamo v oči, ob zavedanju, da je pred nami še veliko težav, ki jih bo treba reševati, a verjamem, da bomo tudi to zmogli,” je sklenil premier Šarec.