PREDSEDNIK MARJAN ŠAREC NA POP TV O IZZIVIH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Manj kot teden dni pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami je v soočenju voditeljev najmočnejših političnih strank v Sloveniji na POP TV sodeloval predsednik MARJAN ŠAREC. V razpravi je tekla beseda o prihodnjih gospodarskih izzivih, kjer so svoje videnje tovrstne problematike predstavili tudi nekateri slovenski podjetniki.

Pri vprašanju o težavah pri pridobivanju dovoljenj države, ki ovirajo razvoj gospodarstva, je predsednik Marjan Šarec poudaril, da je ključni problem v nesodelovanju med različnimi resorji. Tako pri gradnji Plečnikovega stadiona v Ljubljani kot tudi ostalih podobnih projektih »se morajo za doseganje učinkovitosti ministrstva naučiti med seboj sodelovati, ne pa se med seboj prepirati o pristojnostih«. To je mogoče doseči tudi s spodbujanjem in nagrajevanjem tistih javnih uslužbencev na ministrstvih, ki so učinkoviti in delajo dobro.

Pogoj, da bi v Sloveniji lahko bili uspešni in bi vlada lahko pomagala gospodarstvu, je tudi sprememba volilnega sistema. V stranki Lista Marjana Šarca se zato zavzemamo za proporcionalni sistem s preferenčnim glasom ali za kombinirani sistem, ki bi omogočal sestavo močne vlade, ki bo lahko odgovorno reševala gospodarske probleme in pogumno uvajala potrebne spremembe.

Uspešna država potrebuje za svoje delovanje tako zasebni kot javni sektor. Predsednik Marjan Šarec se ja zato zavzel za končanje nesmiselnih prepirov o večji ali manjši pomembnosti posameznega sektorja za delovanje države. »Potrebujemo oba sektorja, nobeden od njiju ni preobsežen in povsod najdemo delavce, ki delajo dobo,« je poudaril.

V zvezi z davčnimi ukrepi je predsednik Marjan Šarec izpostavil problem visokokvalificiranih kadrov, ki odhajajo v tujino. V stranki Lista Marjana Šarca se zato zavzemamo, da se za petdesetodstotni davčni razred zviša normativ na 125.000. »Obe strani morata biti izenačeni – tako pravice kot dolžnosti,« je še dodal.

Pri vprašanjih v zvezi s finančno nedisciplino in kršenjem zakonov je predsednik Marjan Šarec izpostavil vedenje nekaterih političnih strank v Sloveniji, ki ne more biti za zgled ostalim. Poudaril je, da se morajo k etičnemu ravnanju najprej zavezati politične stranke same. Sicer pa stranka Lista Marjana Šarca podpira ustanovitev finančne policije s polnimi pooblastili, ki bo učinkovita in omogočala zagotavljati pričakovano sorazmernost pravic in dolžnosti tako na področju gospodarstva kot družbe na splošno.

Predsednik Marjan Šarec je ob zaključku soočenja zopet zatrdil, da je stranka Lista Marjana Šarca sposobna sestaviti razvojno naravnano vlado in se usmeriti naprej. »Prišel je čas za novo generacijo in ljudje, ki so bili do zdaj del problema, ne morejo biti del rešitve v prihodnje,«je še poudaril.