PREDSEDNIK MARJAN ŠAREC GOST V ODMEVIH

Marjan Šarec je v Odmevih predstavil ključna stališča stranke Lista Marjana Šarca na področju gospodarstva, zdravstva ter notranje in zunanje politike.

Poudaril je, da naše gospodarstvo za vzpostavitev ključnih pogojev dela potrebuje debirokratizacijo. »Najprej ustvariti pogoje za gospodarstvo, se pravi manj birokracije, da bodo podjetja lažje in hitreje prihajala do različnih dokumentov, da bodo tako v miru opravljala svojo dejavnost. Pridobiti moramo čim več investitorjev, več kot bomo ustvarili, več bomo imeli,« je dodal, ob tem pa poudaril pomembnost plačilne discipline, ki jo danes ni.

Pri vprašanju o spremembi volilnega sistema je izpostavil, da ta ni ustrezen, ker onemogoča neposredno demokracijo, saj državljanke in državljani nimajo pravice do preferenčnega glasu. Predsednik republike bi moral imeti možnost veta na zakon, ga poslati v ustavno presojo in zakon tudi zaustaviti, če presodi, da je slab, oziroma če tako presodi civilna družba. Predsednik bi moral imenovati tudi sodnike. »To, da jih imenuje parlament, je unikum. Tudi pri imenovanju vlade – glasujemo namreč dvakrat, ko volimo mandatarja v parlamentu, nato volimo še vlado v celoti, vmes so še zaslišanja na odborih. Premier danes tudi ne more zamenjati ministra brez soglasja parlamenta in to vse otežuje neko operativnost, Slovenija pa potrebuje operativno vlado,« je še poudaril.

Na področju zdravstva je po mnenju predsednika ključna digitalizacija s povezanostjo vseh zdravstvenih ustanov v Sloveniji v en sistem. S tem bomo pridobili tudi točne podatke o čakalnih dobah, ki jih je v naslednjih štirih letih treba vsaj prepoloviti. Treba je urediti tudi sistem javnih naročil, s čimer bomo preprečili odtekanje denarja. Prerazporediti ali na novo zaposliti je treba kader tam, kjer ga primanjkuje, ob tem pa vzpostaviti sistem stimulacije in poskrbeti, da bodo tisti, ki delajo dobro, tudi bolje plačani.

Pri vprašanju glede Evropske unije v naslednjih letih je predsednik poudaril, da si moramo prizadevati ne za več Evrope, v smislu federalizacije, temveč za boljšo Evropo. »Se pravi, da bo Evropa enotna, da bo imela enotno zunanjo politiko in da bomo znali najti rešitve za ključna vprašanja, ki so pred nami,« je še pojasnil.