Predsednik LMŠ Marjan Šarec ob obisku: “Težavam, s katerimi se soočate v Beli krajini, bomo prisluhnili tudi v prihodnje.”

V sklopu regijskih obiskov, s katerimi stranka LMŠ še aktivneje vstopa na lokalno in regionalno raven, ki je neprecenljiv vir poznavanja realnih situacij in dogajanj med ljudmi, je predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec z ekipo danes obiskal Belo krajino.

Uvodoma se je srečal s predstavniki Območne obrtno podjetniške zbornice Črnomelj, Razvojno informacijskega centra Bela krajina in Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika. V pogovoru, ki ga je povezovala predsednica lokalnega odbora LMŠ Črnomelj Vesna Fabjan,  so največ pozornosti namenili izzivom na področju obrtništva, tudi turizma. Sodelujoči so opozorili, da bi Bela krajina nujno potrebovala državne spodbude in določene sistemske rešitve – po vzoru Zakona o Prekmurju, predvsem za dvig ravni delovnih mest in reševanje pomanjkanja delovne sile. Zaviralec razvoja je zagotovo tudi cestna infrastruktura, zato je pospešeno nadaljevanje projekta 3. razvoje osi, ki je prav pod vlado Marjana Šarca iz besed prešla k dejanjem, nujno, če želimo doseči dvig gospodarskega razvoja jugovzhodne regije. Sogovorniki so ob tem izpostavili tudi problematiko mladih podjetij – aktualna vlada je namreč v času epidemije v vseh protikoronskih zakonih popolnoma pozabila na mlade podjetnike. Ob tem je predsednik LMŠ še spomnil, da so se v času njegove vlade zavedali pomena malega gospodarstva za Slovenijo, posledično imenovali državnega sekretarja za malo gospodarstvo Franca Vesela na MGRT-ju, kar ostaja zaobljuba LMŠ tudi za prihodnje. S tem smo in bomo omogočili sogovornika malemu gospodarstvu neposredno na najvišji ravni.

Na področju turizma Bela krajina, po mnenju prisotnih, potrebuje drugačne razvoje prijeme kot regije z dolgoletno in bolj razvejano turistično ponudbo. Nanizanih je bilo kar nekaj konkretnih predlogov za izboljšanje dostopnosti Bele krajine in privabljanje potencialnih investitorjev v turizmu.

V nadaljevanju so se s predstavniki Mladinskega centra BIT iz Črnomlja dotaknili predvsem problematike mladih – izseljevanja mladih iz teh krajev, bega možganov in pomanjkanja zaposlitvenih ter izobraževalnih možnosti, pri čemer so posebej izpostavili nujnost krepitve  srednješolskih programov.  Kot so poudarili, bi moral biti javni interes, interes države, da mladi ostajajo v teh krajih. Sedaj se namreč soočajo s situacijo, da ni stanovanj za mlade in ni ustreznih delovnih mest, ni vlaganja v razvoj. Želijo si spodbud mladim, da si ustvarijo delovna mesta v lokalnem okolju. Mladi iz Bele krajine so premalo slišani, tako na državni kot lokalni ravni. Razumevanje težav, s katerimi se soočajo mladi, bo eden od ključnih izzivov, ki jim bomo v prihodnje namenili veliko pozornost. Nenazadnje je LMŠ stranka s tremi mladimi poslanci.

V sklopu regijskih obiskov in krepitve stranke na terenu se je predsednik LMŠ v nadaljevanju programa srečal tudi s predstavniki lokalnega odbora ter občinskimi svetniki stranke LMŠ v Črnomlju.