Pred interpelacijo: Dovolj je bilo leporečenja, dejstva so jasna. Minister Janez Cigler Kralj naj prevzame odgovornost

Na pobudo LMŠ se bo moral pred poslanci zagovarjati minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.

V interpelaciji ministru Ciglerju Kralju očitamo:

  1. Odgovornost za neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja virusa v domovih za starejše,
  2. Odgovornost je za nepripravo ustreznih  zakonskih predlogov in drugih pravnih aktov za zajezitev širjenja virusa na delovnih mestih.
  3. Odgovornost za neustrezen dialog s socialnimi partnerji in neodzivnost ob predlogih določb, ki posegajo v pravice zaposlenih iz delovnega razmerja.
  4. Koruptivno in klientelistično ravnanje pri dodeljevanju sredstev prek javnega razpisa ter favoriziranje določene nevladne organizacije.

Odgovornost za hitro širjenje okužb

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je do 14. marca letos z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji okužilo 200.579 ljudi, 4220 ljudi je zaradi COVID-19 umrlo. Od tega je bilo 12.149 okuženih oskrbovancev domov za starejše, 2057 jih je bitko z virusom na žalost izgubilo.

Minister je med poletjem imel čas, da domove za starejše pripravi na drugi val. Moral bi izkoristiti izkušnje iz prvega vala in upoštevati dobronamerna opozorila, ki so prihajala z različnih strani.

Jerca Korče: »Ne pravim, da je minister kriv za vse te smrti, sprašujem pa se, ali bi jih bilo manj, če bi domove pripravil na drugi val, sploh opremljen z vsemi opozorili, nasveti in izkušnjami prvega vala. Ta statistika je – vem, sliši se kruto – posledica njegovega nevestnega dela oziroma nedela, njegove brezbrižnosti, neukrepanja, neaktivnosti. Lahko bi bilo drugače.«

Tudi delovne zakonodaje ni prilagodil epidemiji, pač pa je zaposlene delil na različne kategorije oziroma okoliščine, od katerih je bilo odvisno tudi nadomestilo plače. Ni jim ponudil spodbude, da bi v primeru ljubezni ostali doma. Nasprotno –  zaradi stikov ali okužb jih je »kaznoval« z znižanjem plačila. Tudi to je razlog za hitrejše širjenje okužb.

Podcenjevanje pomena socialnega dialoga

Minister ima podcenjujoč odnos do socialnega dialoga, dogovor s socialnimi partnerji glede delovne zakonodaje očitno ni njegov dejanski namen. »Dialog« je le farsa za sprejemanje in ohranjanje škodljivih rešitev, eno izmed njih »prisilno upokojevanje« je sedaj zadržalo ustavno sodišče.

Pričakujemo konkretne odgovore

Minister pa se ob vseh očitkih zateka v leporečenje. To je dokazal tudi z odzivom na vloženo interpelacijo, kjer ni konkretnih odgovorov, raje se zateka k samopromociji in naštevanju, kaj vse šele bodo storili.

Jerca Korče: »Minister – glede na pisni odgovor, v katerem ne odgovarja na očitke, zapisane v interpelaciji, pač pa se zateka k naštevanju razdeljenih finančnih pomoči – očitno pozablja, da denar ne more odtehtati vseh po nepotrebnem okuženih, predvsem pa ni odkupnine za vse smrtne žrtve, še zlasti ne v domovih za starejše.«

Poleg tega se hvali s številom prostih postelj v domovih za starejše, ki jih je zagotovil. V skladu z zakonom o odstopu do informacij javnega značaja smo v LMŠ domove prosili za podatke o številu prostih postelj in o razlogih za to. Žal so se potrdile naše bojazni – namreč da so v vseh teh domovih glavni razlog za proste postelje smrti oskrbovancev zaradi COVID-19.

V nečem so člani te vlade, začenši s predsednikom, res dobri – in to je v prilaščanju zaslug, četudi niso njihove, predvsem pa v izmikanju in zanikanju odgovornosti za svoje napake.

 Jerca Korče: »Slabo se piše državi, ki jo vodijo ljudje, ki so povsem nesposobni prevzemanja odgovornosti in katerih vodilo je “ne glede na posledice bomo ubranili svoje stolčke”. Če pa že je tako, je prav, da je javnost s tem seznanjena«.