Poziv za sklic nujne seje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb

Gospoda Nemca pozivamo, da v najkrajšem času skličete nujno sejo KNOVS ali predlagate razširitev dnevnega reda 9. nujne seje KNOVS s točko, na kateri bi članice in člani komisije obravnavali zaskrbljujoče navedbe medijev, da naj bi vrh slovenske politike sodeloval s tujimi obveščevalnimi službami, kar dejansko lahko predstavlja škodljive posledice za nacionalno varnost Republike Slovenije.

Zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije temelji na Ustavi Republike Slovenije ter spoštovanju človekovih pravic, temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. Izhodišče za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije so nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije, ki izhajajo iz temeljnih vrednot slovenske družbe. Njihovo uresničevanje prispeva k dobrobiti in napredku Republike Slovenije ter njenih prebivalcev, zato zaščita in obramba nacionalnih interesov ter ciljev predstavljata srž zagotavljanja nacionalne varnosti.

Predlagamo, da na sejo Komisije povabite predsednika vlade in predsednika stranke SDS Janeza Janšo, direktorja SOVE Janeza Stuška in Roka Snežiča. Glede na to, da je zadeva vsebinsko povezana s preiskovalno komisijo, ki ugotavlja domnevno nezakonito financiranje politične stranke SDS, predlagamo, da se na sejo KNOVS povabi tudi predsednika in podpredsednika navedene komisije.

Hkrati v PS LMŠ predlagamo, da se do seje Komisije pridobi tudi poročilo SOVE o aktivnostih Hrvaške varnostno-obveščevalne službe (SOA) na ozemlju Republike Slovenije.