Poziv LMŠ Gregorju Periču: Preiskovalna komisija o domnevnem pranju denarja v NKBM ter nezakonitem financiranju SDS naj nemudoma nadaljuje z delom

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je Gregorja Periča pozval, naj parlamentarna preiskovalna komisija, katere vodenje je prevzel, čim prej nadaljuje z delom. Besedilo dopisa objavljamo v celoti.

Spoštovani predsednik,
maja 2020 ste prevzeli vodenje Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d. d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018, ki jo je pred tem vodil poslanec Jani Möderndorfer.
Ob prevzemu vodenja preiskovalne komisije se je upravičeno pojavilo nemalo vprašanj in pomislekov, kako zavzeto boste kot predsednik komisije preiskovali politično stranko, katere predsednik vodi vlado, v kateri sodeluje tudi vaša stranka. Na pomisleke ste javno odgovorili, češ da nameravate delati resno in da za vas ni pomembno, kdo komisijo vodi, ampak vsebina njenega dela. Ugotavljamo, da je od vašega imenovanja za predsednika minilo že več mesecev, preiskovalna komisija pa je v vmesnem času opravila zgolj eno sejo, ki pa seveda ni bila vsebinska.
Glede na to, da je bilo do vašega prevzema vodenja komisije od poslanca Möderndorferja in pripadajočih strokovnih služb opravljenega veliko dela, bi upravičeno pričakovali, da boste delo nadaljevali v doglednem času. Sploh upoštevajoč dejstvo, da ne gre za novo preiskovalno komisijo, ki bi delo morala začeti od začetka. Prav tako najbrž veste, da Poslovnik o parlamentarni preiskavi daje predsedniku preiskovalne komisije precejšnje pristojnosti – nenazadnje je od njega odvisen celoten potek parlamentarne preiskave in posledično tudi končni »rezultat«. Zato je najmanj skrb zbujajoče, da se kljub vašem besedam in obljubam zadeva v nekaj mesecih ni premaknila.  
V PS LMŠ vas pozivamo, da nadaljujete delo v preiskovalni komisiji in v najkrajšem možnem času ponovno skličete sejo.