Poziv Banki Slovenije k ponovnemu premisleku o zavezujočih ukrepih glede stanovanjskih posojil

V Poslanski skupini Lista Marjana Šarca pozivamo Banko Slovenije, da zavezujoč ukrep glede stanovanjskih posojil odpravi ali pa zamrzne vsaj za dobo enega leta. Vlada bo v tem času z novim stanovanjskim zakonom, ki je že v javni obravnavi, omogočila jamstvo za najem stanovanjskih posojil tistim, ki zaradi oblike zaposlitve ali višine dohodka sami ne morejo pridobiti posojila za svojo prvo nepremičnino.

Predvsem mladi so tisti, ki jih bo nesorazmeren ukrep Banke Slovenije najbolj prizadel, mnogim pa celo onemogočil reševanje stanovanjske problematike.

Menimo, da ukrep Banke Slovenije poslabšuje socialni položaj številnih državljanov. Ob tem pa zavira prizadevanja Vlade RS, ki prav v tem času pripravlja rešitve za lažji dostop do prvega stanovanja.

Zavedamo se avtonomnosti Banke Slovenije in razumemo vlogo regulatorja, a hkrati je Banka Slovenije del naše države in posredno smo njeni ustanovitelji vsi državljani, zato v Poslanski skupini Lista Marjana Šarca ne moremo križem rok gledati, kako neživljenjski ukrep Banke Slovenije negativno vpliva na položaj mnogih državljank in državljanov.

Zato predlagamo tudi, da Svet Banke Slovenije ponovno odloča o zavezujočih instrumentih glede stanovanjskih in potrošnikih kreditov. Glede na to, da ti ukrepi prizadenejo veliko število državljank in državljanov Slovenije, pričakujemo, da bo Banka Slovenije javnosti predstavila, kako so se do ukrepov opredelili posamezni člani sveta.  Obenem pričakujemo, da bo Banka Slovenije predstavila izračune vplivov teh ukrepov na gospodarsko rast v prihodnjih letih.

Hkrati pa bi želeli opozoriti tudi  na vse glasnejša ugibanja o uvedbi ležarin na depozite fizičnih oseb, ki naj bi jih uvedle banke, saj bi to lahko povzročilo dvigovanje prihrankov, ki jih je na bančnih računih  državljanov in državljank Slovenije približno za 20 milijard evrov. Uvedba takega ukrepa bi lahko dolgoročno pomenila tveganje za stabilnost bančnega sistema.