Amandma

200 milijonov evrov letno tudi za državna poroštva za stanovanjske kredite

Koalicija je danes z dopolnilom k predlogu zakona o izvrševanju proračuna 2020/2021 povečala sredstva za državna poroštva v višini 200 milijonov evrov za posamezno leto. S temi sredstvi bomo poroštva omogočili tudi za stanovanjsko politiko. Vlada Marjana Šarca namreč pripravlja zakon, ki bo omogočal državna poroštva za kredite državljanov, ki prvič rešujejo stanovanjski problem, a zaradi oblike zaposlitve ali višine dohodka kredita za nepremičnino ne morejo pridobiti samostojno.  


S tem koalicija sledi tudi sklepom ponedeljkovega sestanka pri predsedniku vlade Marjanu Šarcu, kjer so z vodstvi Ministrstva za finance, Ministrstva za okolje in prostor, DUTB in Stanovanjskega sklada RS pregledali stanje na področju stanovanjske politike, določili cilje in se dogovorili za konkretne ukrepe, ki jih morajo posamezni resorji in institucije pripraviti do konca meseca.

V okviru stanovanjske politike države so se že začele stanovanjske investicije, s ciljem, da se do konca leta 2021 zagotovi 1500 najemnih javnih stanovanj. Tečejo tudi aktivnosti za gradnjo novih 1500 stanovanj, za kar so gradbene parcele že zagotovljene. Dodatnih 6 zemljišč za gradnjo pa se bo Stanovanjskemu skladu zagotovilo v letu 2020.

V javni razpravi je tudi stanovanjski zakon, ki uvaja različne ukrepe, s katerimi bo lažje zagotavljati zadostno število najemnih stanovanj na ravni države in tudi občin.