Poslanska vprašanja LMŠ

Poslanec Jože Lenart: Vse regije v Sloveniji bi morale imeti možnost dostopa do hitrih in učinkovitih testov oziroma diagnosticiranj. Za to bi se moral zavzemati tudi minister za zdravje.

Ministrstvo za zdravje z osnutkom novele Zakona o nalezljivih boleznih zapira t. i. regijske mikrobiološke laboratorije, ki so, kot je poudaril poslanec Jože Lenart, »v času epidemije odigrali ključno vlogo v svojih bolnišnicah in domovih za starejše v regiji in tudi širše«. Zanemarljivo ni niti dejstvo, da t. i. regijski laboratoriji opravijo test v roku ene ure, s pošiljanjem brisa v nacionalni laboratorij pa se ta čas podaljša na kar 24 ur. Jože Lenart je ministra za zdravje Tomaža Gantarja vprašal, »ali bo dopustil, da bodo regijske bolnišnice izgubile t. i. regijske mikrobiološke laboratorije«. Njihova vloga je v času, ko se soočamo s porastom števila okužb s covid-19, še toliko pomembnejša. »Kot minister za zdravje bi se morali zavzemati, da bi bila ta mreža dobro pokrita za vse regije v Sloveniji, da bi imele tudi ostale bolnišnice v Sloveniji možnost do hitrega dostopa, do hitrih in učinkovitih testov oziroma diagnosticiranj.«

Minister za zdravje Tomaž Gantar računa na stališče stroke in pravi: »Če bodo argumenti seveda za širjenje te mreže tudi na bolnišnice, ki lahko po mojem mnenju opravljajo diagnostiko za svoje potrebe oziroma bolnike, ki se tam zdravijo, če bodo ti razlogi dovolj veliki, jaz nimam nobene težave seveda tudi za to, da to mrežo razširimo.«

Tako kot predsednik vlade tudi minister za zdravje rešitev vidi v postopni privatizaciji zdravstva

Čez poletje smo od aktualne vlade in ministrstva za zdravje pričakovali pripravo načrtov in konkretnejših rešitev. »V zdravstvu, ki se že brez epidemije sooča s hudimi težavami, so se tako nakopičili novi problemi, stanje je zaskrbljujoče,« je izpostavil poslanec Nik Prebil. Vprašanje ministru za zdravje: »Kako se boste lotili reševanja težav v zdravstvu – opravljenih je bilo več kot 30 tisoč akutnih obravnav manj kot lani, čakalne dobe se podaljšujejo,  zdravstveni sistem postaja vse bolj zaprt, ljudje nimajo več dostopa do splošnega zdravnika?

Zdravstveni minister Tomaž Gantar rešitev vidi v privatizaciji zdravstva, vključitvi zdravnikov zasebnikov, čeprav je bil še nedolgo nazaj zagovornik javnega zdravstvenega sistema: »Lahko poskušamo poseči v organizacijo in lahko poskušamo vključiti seveda izvajalce v čim večji možni meri, da bo dostopnost do zdravstva se v resnici povečala.« Z aneksom pa zagotavljajo odpravo plačnih nesorazmerij, ki je »eden ključnih dejavnikov za težave zdravstvenih zavodov, ki so se kopičile v preteklih letih.«

Poslansko Andrejo Zabret je zanimalo, ali ministrstvo za obrambo po nalogu vlade kupuje poslovno letalo v lasti DUTB

V luči zmanjšanih sredstev za obrambo, v višini 31 milijonov evrov, bi bil nakup še enega poslovnega letala s strani vojske neodgovorno dejanje, saj je popolnoma neprimeren za potrebe Slovenske vojske.  Obenem zbuja sume o netransparentni porabi javnega denarja. Naša vojska potrebuje nove helikopterje in ne še enega poslovnega letala za protokolarne potrebe vlade. Minister Tonin je poslanki zagotovil, da do nakupa omenjenega letala ne bo prišlo, niti do brezplačnega prenosa na Ministrstvo za obrambo. 

Poslanec Igor Peček ugotavlja, da je v zvezi z ustanovitvijo demografskega sklada še veliko nejasnosti in vprašanj

Od nastopa aktualne vlade smo soočeni s poskusi političnega vplivanja na vse segmente naše družbe. Zato je poslanec Igor Peček izrazil bojazen, da bo predlagani nadzorstveni organ demografskega sklada le podaljšek politike, pri čemer za strokovna ravnanja ne bo ostalo veliko prostora. Nepojasnjeno je ostalo tudi, na kakšen način se bo z ustanovitvijo demografskega sklada pokril izpad prihodkov, ki jih je bil do sedaj deležen državni proračun z naslova dividend in donosov podjetij v državni lasti. 

Edvard Paulič: V negotovih gospodarskih časih bi vlada morala posebno pozornost posvetiti malim in srednjim podjetjem. Skrajni čas je, da ministrstvo za gospodarski razvoj sprejme ukrepe, s katerimi bo okrepil konkurenčnost manjših podjetij.

Sredstev za mala in srednja podjetja, na podlagi katerih so se sofinancirali razvojni projekti, ni več na voljo. Sistem vavčerjev je ključnega pomena, da manjša podjetja, ki predstavljajo temelj slovenskega gospodarstva, pridejo do višje konkurenčnosti, sploh v trenutnih gospodarskih razmerah. Iz rebalansa proračuna tudi ni razvidno ali bodo dodatna sredstva za vavčerje še na voljo. Edvard Paulič zaradi odsotnosti ministra do odgovora še ni prišel.

Kdo sprejema neživljenjska navodila za omejitev širjenja covida-19 v šolah – politika ali stroka?

Brez odgovora je zaradi odsotnosti ministrice za izobraževanje Simone Kustec ostal tudi poslanec Aljaž Kovačič. Opozoril je na precej neživljenjska navodila za omejitev širjenja koronavirusa v šolah, ki jih mnoge šole sploh ne morejo v celoti izvajati. Zato ga je zanimalo, ali navodila piše politika sama ali so vključeni tudi predstavniki NIJZ, psihologi, sociologi in pedagogi, predvsem pa, kakšne so lahko posledice za učence.