POSLANSKA SKUPINA STRANKE LISTA MARJANA ŠARCA O PRODAJI NLB D.D.

Poslanska skupina stranke Lista Marjana Šarca je zavzela stališče do privatizacije NLB d.d. Zavzemamo se za prodajo NLB d.d. strateškemu partnerju (do 75% minus ena delnica), ne podpiramo pa razpršenega lastništva, saj obstaja bojazen, da bi našo največjo banko kupovali investicijski skladi v špekulativne namene.

Menimo, da mora naslednji korak v to smer narediti Vlada RS, saj ji 7. poglavje Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države omogoča, da se opravi revizija strategije in da v primeru spremenjenih gospodarskih in drugih okoliščin ministrstvo, pristojno za finance, predlaga državnemu zboru sprejem sprememb strategije oziroma novo strategijo.

Vlada mora to narediti po nujnem postopku, saj želi Evropska komisija zavezo o prodaji pridobiti še pred nastopom parlamentarnih počitnic.

Če vlada tega ne bo storila, vidimo rešitev v tem, da državni zbor oziroma njegovo pristojno telo na javni seji sprejme sklep, ki bi vlado pozval k spreminjanju strategije.