Poslanska skupina LMŠ zahtevala sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo o vplivih financiranja madžarskega kapitala slovenskih medijev povezanih s stranko SDS

Skladno z zakonom o medijih Republika Slovenija v imenu javnega interesa medije podpira pri njihovem ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev, za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete, za kulturo javnega dialoga, utrjevanje pravne in socialne države in drugo. Za tako delovanje medijev Republika Slovenija zagotavlja sredstva tudi v državnem proračunu.

Temelj delovanja slovenskih medijev je svoboda izražanja, nedotakljivost in varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, svoboden pretok informacij in njegova odprtost za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine. Medij naj bi temeljil na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi.

Zakonsko prepovedano pa je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.

Slovenski medijski prostor, ne glede na potrebo po novi zakonodaji in zaščiti neodvisnosti, ima dobre temelje. Vendar je danes že jasno, da so nekateri mediji podvrženi spornemu (so)financiranju, ki sledi eni doktrini.

Da sta Nova24, glasilo v lasti funkcionarjev in simpatizerjev stranke SDS (v upravnem odboru sedijo nekateri člani stranke)  in podjetje Nova obzorja, ki je v 44-odstotni lasti stranke SDS, v času  zadnje volilne kampanje prejela finančno pomoč od madžarskih podjetij, povezanih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbánom in njegovo stranko Fidesz, je že znano.

Po poročanju nekaterih medijev v tem tednu, naj bi od avgusta 2018 Madžari z računov v Veliki Britaniji in na Madžarskem v Slovenijo nakazali štiri milijone evrov, 1,5 milijona evrov je končalo na računih obeh medijskih podjetij, NovaTV24.si in Nova hiša, ki izdajata televizijski program in spletno stran Nova24TV. Omenjena nakazila naj bi predstavljala ključni vir prihodkov podjetij v tem obdobju. V letu 2018 so skupni prihodki družbe NovaTV24.si znašali 1,54 milijona evrov. To je le 300.000 evrov več od vsote madžarskih nakazil od avgusta 2018 do danes. Enako je pri podjetju Nova Hiša, ki je leta 2018 ustvarilo 324.000 evrov prihodkov.

Preostalih 2,5 milijona evrov naj bi šlo v Severno Makedonijo za nakupe medijskih družb iz kroga tamkajšnje največje opozicijske stranke VMRO-DPMNE.

Kot je nedavno za nek slovenski medij (op.p. Delo, 14.02.2020, »Ne gre samo za ideološki nadzor, ampak predvsem za vire«) dejal raziskovalec medijev in profesor množičnega komuniciranja v Budimpešti Péter Bajomi-Lázár naj bi bili »vsi koraki z namenom prevzema nadzora, pa naj gre za medije, visokošolske ali kulturne institucije del iste strategije. Njen cilj je vsiliti ideologijo vladajoče politične stranke kot prevladujočo ideologijo brez izjeme. Zato je potrebno marginalizirati kritično mišljenje, pregnati intelektualce itd….«

Sporno financiranje, ki so ga objavili nekateri mediji in jih v razlogih za sklic podrobneje ne bomo navajali, so bili deležni ostrih kritik in groženj nekaterih predstavnikov politične stranke SDS. Na to se je nemudoma odzvalo Društvo novinarjev Slovenije, ki je ostro obsodilo napade na novinarje in medije, ki poročajo o spornem financiranju nekaterih slovenskih medijskih podjetij. Opozorili so, da to predstavlja nevarnost tako za novinarje kot medije, posebej pa za demokratičnost družbe. Šlo naj bi celo tako daleč, da naj bi nekateri novinarji poročali o neposrednih besednih napadih neznancev, grozilnih mobilnih sporočilih in grožnjah na družbenih omrežjih.

Ker gre po naši oceni za nedopusten napad na svobodo medijskega poročanja, ohranjanja dostojanstva posameznika in nenazadnje družbe, predlagatelji zahteve za sklic nujne seje odbora zahtevamo, da se o tej problematiki razpravlja na najvišji ravni.

Predlagani sklepi:

  1. Odbor za kulturo se je seznanil s problematiko financiranja madžarskega kapitala slovenskih medijev povezanih s stranko SDS.
  1. Odbor za kulturo poziva pristojne organe, da na podlagi svojih pristojnosti raziščejo finančne tokove financiranja in skladno s slovensko zakonodajo uvedejo potrebne postopke za zagotovitev transparentnega in zakonitega financiranja medijev.
  1. Odbor za kulturo poziva pristojno ministrstvo, da skladno z ugotovljenimi anomalijami pri financiranju in s tem povezanim kadrovanjem, predlaga spremembe medijske zakonodaje, ki bo preprečevala članstvo v nadzornih organih in organih upravljanja za člane organov političnih strank; poslanke, oziroma poslance Evropskega parlamenta ali uslužbenke, oziroma uslužbence in funkcionarke, oziroma funkcionarje v organih Evropske unije; predsednika republike, predsednico oziroma predsednika vlade, poslance, člane državnega sveta, županje oziroma župane, ustavne sodnice, oziroma ustavne sodnike, člane vlade ter druge funkcionarje v državnih in občinskih organih s čimer bi zavarovala pravico do svobode izražanja, transparentnost lastništva medijev, njegovo svobodo in pluralnost.