POSLANKE IN POSLANCI LMŠ PODPRLI PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI

Na današnji drugi izredni seji Državnega zbora so poslanke in poslanci podprli dopolnitve Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-G).

Jože Lenart je v imenu PS LMŠ izrazil stališče podpore predloga zakona:

“Danes imamo pred seboj zgolj gasilski ukrep, ki bo omejil požar. Slednji pa bo prej ali slej ponovno izbruhnil, ker v ozadju klije še veliko problemov, med drugim, tudi na primarni in sekundarni ravni, zato naj že v začetku povemo, da se je treba lotiti sistemske ureditve problema.

Kljub temu, da predlog zakona nima predvidenih finančnih posledic za proračun države, pa vemo, da je denar za strokoven kader treba zagotoviti, ne glede na to ali govorimo o domačih ali tujih zdravnikih.  Pri tem naletimo na težavo, saj se zdravstvena blagajna v zadnjem času izjemno težko opira zgolj na lastne prihodke, primanjkuje ji tudi podpora v obliki državnega transferja, kot jo poznamo v primeru pokojninske blagajne. Vlada se je doslej ukvarjala zgolj s parcialnimi ukrepi, oziroma finančnimi injekcijami, ki so samo površinsko »krpale luknje«, ki so nastale kot posledica neznosnih čakalnih vrst, specializacij, izgub, ki so jih ustvarili javni zavodi in podobno. Ravno zaradi izgub javnih zavodov je bilo lani z interventnim zakonom porabljenih 136 milijonov evrov državnega denarja. 

Odhod slovenskih zdravnikov je zagotovo eden od pokazateljev neurejenih razmer v zdravstvu. V PS LMŠ nas posebno skrbi odhod mladih diplomantov, saj težavo ne vidimo v vpisnih mestih, temveč v sami zaposlitvi. Domače povedano, država jih izobražuje, tujina pa zaposluje. Ko se dotaknemo plačila, se omenjena problematika na zelo preprost način preslika tudi na ostala področja javnega sektorja. Problem bega možganov ni zgolj odvisen od davčne politike ali pa vsesplošne politične volje, temveč tudi v  miselnosti, ki mora težiti temu, da pod pojem ustrezno plačilo uvrstimo tudi pošteno in pravično plačilo za opravljeno delo. Predvsem pa morajo pravila veljati za vse enako, od dna in ne pri vrhu hierarhije, kot se je to zgodilo prejšnji vladi, ob sprejemu uredbe, ki je dodatno nagradila vodstveni kader, ki že tako ali tako zasluži nad slovenskim povprečjem. Takšen manever za seboj povleče ureditev tudi na ostalih perečih področjih, kar pa narekuje sistemsko ureditev in ne zgolj parcialne ukrepe. 

V PS LMŠ smo prepričani, da je sprejem predloga zakona nujen, vendar pa se v bodoče ne nameravamo posluževati zgolj začasnih parcialnih ukrepov temveč sistemsko urediti naše zdravstvo, ki bo javno, kakovostno in dostopno vsem državljanom, neodvisno od ekonomsko-socialnega statusa posameznika. Takšno zdravstvo, ki bo v prvi vrsti imelo posluh za bolnike in zdravstvene delavce, ki bo delovalo s strokovno avtoriteto in vodstvenimi izkušnjami. Prvi večji zalogaj v tej smeri je projekt krajšanja čakalnih vrst, saj je že sedaj iz tega naslova porabljeno preveč denarja, predvsem pa so prikrajšani bolniki, ki zaradi dolge diagnostike izgubljajo možnost zdravljenja. Skratka, ne gre zgolj za zaprtost veljavne zakonodaje, ki je izpostavljena kot ključen razlog za spremembe, temveč za krepitev zdravstvenega sistema, ki bo na učinkovit in nemoten način poskrbel za zdravje ljudi.

Poslanke in poslanci PS LMŠ bomo predlog zakona podprli.