Poslanca Igor Peček in Nik Prebil v Bukarešti na zasedanju Odborov za zadeve Evropske unije

V glavnem mestu Romunije poteka plenarno zasedanje Odborov za zadeve Evropske unije posameznih držav članic. Igor Peček se je v svojem nagovoru dotaknil pomembnosti sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov na ravni EU. Za Slovenijo je po njegovem prepričanju ureditev tovrstnih sporazumov ključnega pomena, saj prinašajo nove trge in poslovne priložnosti, istočasno pa skrajšanje upravnih postopkov in nenazadnje tudi zaščito naložb. Upoštevanje volje nacionalnih parlamentov je pri tem nujna. »Aktivno moramo slediti tekočim postopkom tako pri mešanih sporazumih kot tistih v izključni pristojnosti EU – pri teh drugih je večja angažiranost pri spremljanju še toliko bolj nujna, zaradi sporočila, ki ga s tem pošiljamo državljanom,« je še ob tem poudaril predsednik Odbora za zadeve EU v RS.  Pri vprašanju Brexita, pa mora dosežena rešitev nujno zagotavljati stabilno ter konkurenčno poslovno okolje, ki bo osnovana na tesnem sodelovanju med  EU in Združenim kraljestvom.

Najmlajši udeleženec Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) in odbornik za zadeve Evropske unije v DZ RS Nik Prebil, je razpravljal v okviru teme Prenova evropskega izobraževalnega sistema. V razpravi je izpostavil nujnost po hitrejši odzivnosti  evropskih izobraževalnih sistemov na vprašanja hitro spreminjajoče se digitalne tehnologije. V osrednjem delu svoje razprave je pozval k razmisleku o bolj poenotenem izobraževalnem sistemu na ravni EU. »Menim, da mora prihodnost izobraževalnih sistemov temeljiti na odločitvah nacionalnih parlamentov, vendar ob prisotnosti usmeritev Evropske unije, v smislu poenotenja določenih izobraževalnih podsistemov.« Tovrstna praksa bi nudila tudi spodbudo naporom, da skozi proces izobraževanja državljanom in državljankam  približamo pomembnost skupne evropske politike. Ob zaključku razprave, se je kot predstavnik mlajše generacije politikov zavzel za večjo vključenost mladih v političnem in širšem družbenem življenju. »Samo z izrazitim medgeneracijskim sodelovanjem bomo lahko hitro reformirali izobraževalni sistem, dali nov pomen pomembnosti EU in omogočili stabilnost enotnega trga.«