Politika si mora odločilen vpliv na sestavo programskega sveta RTV preprosto odvzeti

LMŠ v noveli Zakona o Radioteleviziji Slovenija predlaga popravke dveh členov, ki opredeljujeta sestavo in način imenovanja programskega sveta zavoda.

Predlagamo, da se politika odreče svoji aktualni pristojnosti imenovanja 16-ih programskih svetnikov.

Predlagamo, da izbiro prepusti neposredno civilni družbi in strokovni javnosti. To bi bilo – zrelo.

Lidija Divjak Mirnik: »Predlagamo zdrave popravke – in sicer, naj po novem odločita neposredno civilna družba in strokovna javnost. Nobenega utemeljenega razloga namreč ni, da o članih programskega sveta odloča politika. Nobenega.«

Zakaj? Ker govorimo o javnem zavodu posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. O javnem zavodu. O zavodu, ki je zavezan javnosti – ne državi ali vladi. Zavodu, ki za javnost ustvarja in posreduje najbolj kakovostne in raznovrstne programske vsebine. Takšne, ki so ne glede na morebitno tržno nezanimivost namenjene celotni javnosti oziroma vsem družbenim skupinam in okusom. Ni vse za vse, je pa za vsakogar nekaj – ampak prav za to tudi gre pri javnih servisih.

V LMŠ predlagamo, da bi zdaj 29-članski programski svet RTV Slovenija po novem imel le še 23 članov.

13 bi jih bilo imenovanih po enakem principu kot danes, o preostalih 10-ih pa odslej ne bi več odločali poslanci.

Dva člana bi po novem imenovale strokovne organizacije novinarjev, po enega pa:

  • organizacija gluhih in naglušnih;
  • organizacija slepih in slabovidnih;
  • nevladne organizacije v javnem interesu na področju športa;
  • Katedra za novinarstvo (Fakulteta za družbene vede)
  • Varuh človekovih pravic;
  • Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih umetnikov;
  • strokovna združenja glasbenih ustvarjalcev;
  • strokovna združenja s področja filma in avdiovizualne produkcije

Zakaj našteti? Zato, ker pravzaprav odražajo vse tisto, kar je poslanstvo RTV Slovenija. Ker predstavljajo področja, ki so temelj delovanja javnega zavoda – od obveščanja in izobraževanja do zabave. Od informativnih vsebin do kulture in razvedrila, športa, otroškega in mladinskega programa. Filmi, nanizanke, dokumentarni program, poljudno-znanstvene oddaje. Vse to je javna RTV. Ki je zavezana izključno javnosti. Ne trgu. In ne politiki – še najmanj njej.

Zgoraj našteto je tisto, kar bi moralo zanimati programski svet. S programom bi se moral ukvarjati. Ne s politikantstvom. Zato je skrajni čas, da se politika umakne.

Brane Golubović: »Nič ne jemljemo civilni družbi in strokovni javnosti. Jemljemo pa sebi – politiki in damo veliko RTV Slovenija. Recimo, damo jim mir, recimo, damo jim svobodo, neodvisnost, avtonomijo, damo jim vse to, kar sem naštel, pogoje, da lahko brez strahu delajo.«

Javna radiotelevizija se namreč ne sme preleviti v servis, ki – navkljub pričakovani neodvisnosti – postane izvrševalec političnih interesov. In to skušajo doseči nekateri v koaliciji – tak je vtis.

Javna RTV se ne sme odreči kritičnemu nadzoru nad delovanjem oblasti. In ravno to skušajo doseči nekateri v koaliciji – tak je namreč vtis.

Brane Golubović: Predlagam, da pretehtamo in razmislimo in ne dopustimo agende največje vladne stranke in njenega prvega in ta agenda je nadzor nad informacijami in njihovo interpretacijo. Ne v naše dobro, ne v dobro demokracije, ne v dobro vseh medijev, zagotovo pa v korist njega in njegovih. Dovolj je te psihoze, naskoka na medije in javni servis, tudi skozi sporočila, da je RTV prispevek odveč.«

Današnja ureditev, po kateri državni zbor imenuje 21 od 29-ih programskih svetnikov, je napačna. Zgrešena je. Je politično vsiljena zabloda prve vlade aktualnega premierja, ki ima z demokratičnim pogledom na medije skupnega natanko – nič. Naj bo drugače.

Del koalicije pogosto govori o svobodi medijev, njihovi neodvisnosti, avtonomiji. Če res tako menijo, če torej ne gre zgolj za všečne besede, če so iskreni, potem bodo zakon podprli. Naj se civilna družba vendarle odloča sama – dovolimo ji to. Ne potrebuje naše pomoči.

RTV je javni servis. A politika ga dojema kot “objekt poželenja”. Vendar niso vse stranke pripravljene prestopiti meje dopustnega. Ena stranka izrazito izstopa. Ne razume, da RTV še zdaleč ni samo informativni program. Zavod razume kot plen, kot vzvod. Ni prav, da je tako.